חדשות משפטיות


שתף בוואטסאפ

תובנות משפטיות

logo
נזיקיסט אמיתי
משתמש בנזיקיסט!

מעוניין לקבל עדכון שבועי למייל, ובו מידע על פסקי דין חדשים בתחום הנזיקין?

מהי פרשנות סעיף 195 לחוק הביטוח לאומי, לעניין זכאות לקצבת נכות לעקרת בית?

07/05/2019

האם נפילה ממערבל בטון, במהלך פעולת שטיפה של המערבל הינה בגדר תאונת דרכים?

07/05/2019

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בגין התנקבות תוספתן

07/05/2019

איך קובעים את זהות הנהג בתאונת דרכים בה נהרגו מספר אנשים, אשר גופותיהם היו מוטלות מחוץ לרכב באופן שאינו מאפשר לקבוע את זהות הנהג?

08/05/2019

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בגין איחור באבחון

07/05/2019

מהם התנאים לניכוי מענק נכות מעבודה בגובה 36 קצבאות?

01/05/2019

אילו נקודות יש להדגיש בעת העלאת טענה להמשך עבודה של שכיר לאחר גיל פרישה (גיל 67)?

30/04/2019

גיל פרישה 70 לשכיר

29/04/2019

גובה הפיצוי לתובע - 162,526 ₪, סך ההוצאות שעל התובע לשלם לנתבעות - 120,708 ₪

28/04/2019

האם אזרח ישראל שמרכז חייו בחו"ל זכאי להנפקת תעודת זהות חדשה לאחר שאיבד את תעודת הזהות שלו והצהיר על אובדנה לרשות האוכלוסין וההגירה?

30/04/2019

מהם התנאים להפעלת סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי, מקום בו הסכם פשרה בין מזיק לניזוק קובע במפורש כי הניזוק זכאי לפנות למוסד לביטוח לאומי?

30/04/2019

פיצוי בגין הוצאות שימוש בקנביס, למרות שמומחי בית המשפט לא קבעו כי יש צורך בשימוש בקנביס

17/04/2019

43.60% מהפיצוי הינו בגין הפסד פנסיה תקציבית

16/04/2019

האם מקום בו מומחה בית המשפט קבע לתובע שיעור נכות הגבוה משיעור הנכות שקבעה ועדה רפואית מטעם המל"ל - חובה על התובע לפנות למל"ל בבקשה להחמרה?

15/04/2019

כיצד יש לפצות בגין שימוש בקנביס, שעה שהתובע הינו נשא נגיף HIV, ללא קשר לתאונה?

14/04/2019

חובת הקטנת הנזק - הפסד הכנסה מלא בתקופת החלמה מניתוח שעל התובע לעבור, לצורך חובת הקטנת הנזק

07/04/2019

האם בתביעת תאונת דרכים המוגשת על פי הפקנ"ז, מצב בו התובע נהג ללא ביטוח, אף כי הדבר אינו ראוי ונעשה בניגוד לדין, יש בו כשלעצמו הצדקה להטלת אשם תורם?

04/04/2019

נדחתה תביעת רשלנות רפואית בגין אי מניעה ואיחור בגילוי מחלת סרטן הריאות

03/04/2019

האם העובדה שתובע הגיש ערר על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית של המל"ל, אשר נמשך שעה שהבין כי הועדה עתידה להפחית את דרגת הנכות – יש בה כדי להצדיק מתן היתר למבטחת להביא ראיות לסתור?

02/04/2019

כיצד תישמע עדותו של שופט שהוא בעל דין?

02/04/2019

האם תאונה שבה רוכב על סוס מופל על ידי סוס, בשל העובדה שאופנועים שנסעו סמוך לסוס הבהילו אותו וגרמו לו להפיל את הרוכב הינה בגדר תאונת דרכים?

01/04/2019

מהם התנאים בהם יתיר בית המשפט למי שאינו צד להליך גישה למערכת "נט המשפט", לצורך עיון במסמכי ההליך?

31/03/2019

כיצד יתחלק בתיק פלת"ד שכר הטרחה בין שני עורכי דין, שעה שאחד מהם העביר את הייצוג לעו"ד השני במהלך ההליך המשפטי?

31/03/2019

מהי פרשנות פוליסה לביטוח סירות, הכוללת כיסוי בגין תאונות אישיות - האם סכום הכיסוי הביטוחי הנקוב בפוליסה, ייזקף לזכותו של התובע הנפגע או שיש לזכותו רק בשליש מהפיצוי שכן באותה הפלגה הפליגו שלושה אנשים בעת קרות התאונה?

29/03/2019

האם מקום שבו לא ניתן להפריד בין נכות נפשית ששויכה לתאונה עצמה לבין נכות נפשית שמקורה ביגון ובאבל על מות ארוסתו – יש לראות בתובע כניזוק ישיר?

28/03/2019

כיצד יש לחשב את בסיס השכר של "עובד יומי קבוע", לצורך תשלום דמי פגיעה וקצבת נכות בגין תאונת העבודה?

27/03/2019

האם העובדה שלמומחה רפואי מטעם בית משפט הסדר עם הנתבעת והעובדה שהמומחה הינו חבר בפייסבוק של אחד מבאי הכח הינה סיבה מספקת לפסילת המומחה הרפואי?

26/03/2019

האם יזם שנפל מגובה באתר בניה שלו, זכאי לקבל מקבלן מבצע פיצויים עבור נזקי הגוף שנגרמו לו?

25/03/2019

פסיקת רבע משכר הטרחה לב"כ נתבעת לאור מצב כלכלי קשה של תובעת

21/03/2019

נדחתה בקשת תובעת למתן פסק דין חלקי, בגדרה מבוקש כי ייפסק פיצוי בגובה הנזק הלא ממוני לו תהיה זכאית לטענתה בסוף ההליך

20/03/2019