באילו תנאים יהיה על תובע להגיש בקשה להחמרת מצב בביטוח לאומי? | מה בין סכנה רגילה, לסכנה בלתי סבירה?

באילו תנאים יהיה על תובע להגיש בקשה להחמרת מצב בביטוח לאומי? | מה בין סכנה רגילה, לסכנה בלתי סבירה?