חדשות משפטיות


שתף בוואטסאפ

תובנות משפטיות

logo
נזיקיסט אמיתי
משתמש בנזיקיסט!

האם תאונה בה החליק עובד מוסך בשל נוזל המצוי על הקרקע, במהלך דחיפת רכב הינה בגדר תאונת דרכים?

08/01/2019

האם חברת ביטוח מנועה לשלם תגמולי הביטוח, שעה שעל פי דרישות הפוליסה – על הנהג להיות בעת רישיון נהיגה בתוקף, ואילו במועד התאונה – רישיונו של התובע היה מוגבל בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל?

06/01/2019

פסילת ייצוג על ידי בית המשפט, בעקבות החלטת ועדת האתיקה

10/01/2019

10,000 ש"ח הוצאות לתובעת, בגין פניה פסולה למומחה מטעם בית המשפט

11/01/2019

פורסמו המלצות ועדת ההיוון

13/01/2019

אימתי ניתן לנכות ניכוי רעיוני של מענק נכות?

06/01/2019

בית המשפט פסק הפסדי פנסיה לעצמאי

03/01/2019

האם בעת חישוב ניכויי קצבת שאירים המשולמות על ידי המל"ל יש להביא בחשבון גידול בקצבה בגין תוספת ותק, שעה שהנתבעת לא הוכיחה את הותק של המנוח?

06/01/2019

מה בין שבר בחלק האחורי של חוליות עמוד השדרה ובין החלק האחורי של החוליות?

30/12/2018

מהי פרשנות חוזה ביטוח ביחס לנהיגה ברכינוע-סגווי?

07/01/2019

האם דרישת מומחה מטעם בית המשפט כי יש לפסוק עבורו הוצאות נסיעה לצורך חקירתו, מעבר לשכר העדות הינה עילה להחלפת מומחה?

24/12/2018

על הקשר שבין התפתחות גרסת התובע במהלך התביעה ודחיית התביעה

27/12/2018

האם ניתן ליישם את הלכת פרלה עמר גם לפנסיה מוקדמת שמקבל תובע?

26/12/2018

פיצוי בגין שיחרור מוקדם של תובע מצה"ל, הפסדי השתכרות של עצמאי על בסיס עלות עובד שנאלץ התובע לשכור

25/12/2018

מהם התנאים לקיומה של אחריות מעסיקה בגין תקיפת עובד שלה בידי עובד אחר שלה?

24/12/2018

האם חוות דעת תעסוקתית שהוצאה שלא במסגרת ההליך המשפטי ושלא על ידי המל"ל, כי אם על ידי קרן הפנסיה, לענין קצבת נכות מהקרן, ניתנת להגשה בתיקי פלת"ד?

23/12/2018

האם יש למנות בתקופת ההתיישנות תקופה שבין מועד הפסקת תביעה ובין חידושה?

13/12/2018

התקבלה תביעה כנגד חברת ביטוח, בגין תגמולי ביטוח חיים - חברת הביטוח לא עדכנה את המנוח בעניין שינוי סכומי הביטוח

12/12/2018

נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בגדרה נדחתה בקשת המבקש לפטור מהגשת חוות דעת מטעמו בתחום האורתופדיה

11/12/2018

כיצד יש לחשב את גיל תחילת העבודה של מי שהינו תלמיד ישיבה?

10/12/2018

האם נכות קרדיולוגית שהופיעה לאחר התאונה, נובעת מהתאונה?

09/12/2018

מיהו מומחה על פי בית המשפט? | ניכוי השתתפות עצמית מפיצוי בגין השתתפות עצמית של נתבעת במצב של פשיטת רגל של נתבעת

06/12/2018

האם תאונה שבה משאית פגעה בכבלי תקשורת, ולאחר מכן הכבלים פגעו בתובעת הינה בגדר תאונת דרכים?

02/12/2018

טענת חוסר תום לב, הסתרה, הטעייה בתביעת עו"ד שאחיו עובד חברת הביטוח

09/12/2018

האם סיום הליך הערעור בהסדר גישור מצדיק את השבת האגרה ששולמה בערכאה הדיונית ?

02/12/2018

האם יש לחשב בסיס שכר של תובע עצמאי - שהכנסותיו לאחר התאונה גדלות בהתמדה כממוצע של מספר שנים, או על בסיס השכר בסמוך לתאונה?

30/11/2018

פסיקת הוצאות משפט בתביעה לפי הפלת"ד בגין ניהול ההליך בשאלת הכיסוי הביטוחי והחבות שלא לצורך

30/11/2018

פסילת מומחה רפואי בשל הבעת דעה חריגה לטובת הנתבעות

28/11/2018

מה ההבדל בין ימי מחלה ובין ימי חופשה לצורך חישוב הפסדי השתכרות?| כיצד מכמתים את הפסדי ההשתכרות של תובעת אשר עבדה עובר לתאונה אצל שני מעסיקים שונים, במרחב פיסי זהה, אשר לאחר התאונה המשיכה לעבוד רק אצל מעסיק אחד? | פיצוי לבת כמיטיבה

27/11/2018

האם תאונה במסגרתה תובע נפל כתוצאה מהיתקלות והסתבכות ברצועה של כלב מקיימת את תנאי סעיף 41א לפקודה העוסק בהיזק שנגרם על ידי כלב?

26/11/2018

מהי אחריות בעל רכב, צד שלישי, לתאונה, אשר לא מנע גישה למפתחות רכב במקום שבו מצויים אנשים שלא ניתן לסמוך עליהם

25/11/2018

מה צפויה להיות השפעת עלית הריבית במשק על הסיכוי שהפיצויים יהוונו בשיעור 2%?

27/11/2018

רשלנות רפואית בלידה - אחריות ההורים לנזק הינה בשיעור 50%

18/11/2018

האם הסכם פשרה בו מתחייב המזיק לשלם לניזוק פיצוי משתיק את המזיק בתביעת שיבוב?

15/11/2018

התקבל ערעור על שיעור הנכות התפקודית של נהג ברכבת ישראל, שרשיונו כנהג ברכבת ישראל נפסל, הן בגין התאונה והן בגין בעיות משמעת. בית המשפט המחוזי קבע כי בית משפט קמא התעלם מהעובדה שרישינו של התובע כנהג מונית נשלל אף הוא

18/11/2018

האם די בעובדה שהתובע נעדר רישיון נהיגה כדי לייחס לו אשם תורם לאירוע התאונה?

18/11/2018

האם יכול להיות שקיים קשר בין חבלת ראש קלה שנגרמה בתאונת דרכים ובין מחלת אלצהיימר שהתפתחה מספר חודשים לאחר הפגיעה?

22/11/2018

האם לבית המשפט מוקנית הסמכות לחייב נפגע, שאינו בעל דין, לחתום על כל מסמך או לעבור בדיקה רפואית?

14/11/2018

האם ניתן להעלות מחדש שאלות שהוכרעו בפסק דין לגופו של עניין, תוך הסתרת קיומו?

13/11/2018

שאלת ההתיישנות בתביעות רשלנות רפואית

12/11/2018

פגיעה במוניטין ועוולת לשון הרע כראשי נזק

07/11/2018

מהי חלוקת האחריות בין עיריה ובין מדינה בתאונת טביעה, בה שתיהן מעוולות במשותף?

06/11/2018

התרשלות נתבעת הנובעת מפתח שירותים צר מידי

05/11/2018

חריגה מסמכות של מומחה בית משפט בתחום רפואת השיניים – האם המומחה מוסמך לקבוע אותנטיות של מסמך רפואי?

04/11/2018

האם סעיף 5ב' בחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשיב-1952, הינו חוקי?

08/11/2018

התקבלה תביעה שעילתה רשלנות סוכנות ביטוח וחבות מבטחת מכוח אחריות שילוחית

11/11/2018

התקבל ערעור על החלטת ועדה לעררים (נפגעי עבודה) לאור העובדה שההחלטה אינה מנומקת

31/10/2018

האם יש לדווח למפקח על העבודה על תאונה גם אם העובד לא נפגע באופן הנוטל ממנו את היכולת?

01/11/2018

מהי פרשנות סעיף 13 לפקודת הנזיקין, הנוגע לאחריות שילוחית על מעביד?

31/10/2018

גיל פרישה הנמוך מגיל 70 לעצמאי שעבד משרה חלקית

30/10/2018

האם האופניים החשמליים עליהם רכב הנתבע 1 בזמן התאונה הינם "כלי רכב מנועי" כמשמעו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1973

30/10/2018

על ההבדל שבין סעיף ליקוי 37(8) לתקנות לסעיף ליקוי 37(5) לתקנות | האם ראוי לקבוע קיומה של נכות נפרדת בגין שבר בחוליה, לפי סעיף 37(8) לתקנות המל"ל בדבר קביעת נכות רפואית, אשר מצטברת לנכות בגין מגבלה בתנועה הנקבעת לפיה סעיף 37(5) לתקנות המל"ל?

29/10/2018

אי פסיקת הפסדי פנסיה לעובד מזדמן

28/10/2018

האם בתי המשפט החלו לזנוח את ההנחה של שכר ממוצע במשק ולעבור להנחה של שכר מינימום?

25/10/2018

האם הסכם פשרה שנחתם במסגרת תביעה בבית הדין לעבודה, לפיו לתובע אין זכות תביעה נוספת, מונע תביעה חדשה בעילה נזיקית?

24/10/2018

בית המשפט המחוזי – פסק דין בתאונת עבודה בגין נפילה מגובה, לאחר שהוחזר מבית המשפט העליון

23/10/2018

נדחתה בקשת הפניקס להחלפת מומחה רפואי

23/10/2018

סוגית ההיוון בתביעות שיבוב של משרד הביטחון

22/10/2018

נכות רפואית 64%, תפקודית – 100%| שיעור היוון 3%, בתביעת שיבוב של המל"ל

21/10/2018

האם בנזק גוף כתוצאה מנפילה מעליית הגג עסקינן במעוולים במשותף החבים "יחד ולחוד", אם לאו?

18/10/2018

מהי חלוקת האחריות בין בעל מקרקעין ובין מבצע עבודה להחלקת רצפות, בתאונת החלקה?

17/10/2018

מהם העקרונות לחישוב הפסדי השתכרות לתושבי הרשות הפלסטינית?

16/10/2018

המדינה לא התנגדה להיוון לפי 2%, והפיצויים נפסקו לפי שיעור היוון זה

15/10/2018

פסיקת תשלומים עיתיים עקב עמימות משמעותית בענין קיצור תוחלת החיים

14/10/2018

נזקי מעצר ועיכוב – פיצוי בסך 40,000 ₪ בגין 2.5% נכות

10/10/2018

על ההבדל שבין שיעור הנכות התפקודית ושיעור הגריעה מכושר השתכרות של נהג אוטובוס

09/10/2018

חלוקת אחריות בין מחזיקת מגרש כדורגל, בעלת המקרקעין ושוכרת המגרש לתאונת ספורט בה נפגע שחקן כדורגל

08/10/2018

מדוע פלט מאתר אינטרנט לעניין שכר תובע אינו תחליף לחוות דעת אקטוארית לעניין פוטנציאל השתכרות?

07/10/2018

האם יש מקום לשינוי הלכת אלגריסי?

30/09/2018

מהי הנכות התפקודית של תובעת שעבדה בעבודה פקידותית באותו מקום עבודה משך שנים רבות, ופוטרה מעבודה לאחר התאונה, שלא בגין התאונה?

23/09/2018

אשם תורם בשיעור 20% לתובעת שנפלה מסולם מתנדנד

20/09/2018

בית המשפט מסכם את ההלכה לעניין אי צירופו של נהג הרכב המבוטח כנתבע

17/09/2018

חלוקת אחריות לתאונת עבודה בין מעסיק, בעל קניון ומחזיק חנות בשכירות, בקניון

16/09/2018

בית המשפט מתמצת את ההלכה לענין גיל הפרישה של שכירים

09/09/2018

שאלת שער הריבית להיוון בתביעות שיבוב

02/09/2018

סטיה מקביעת מומחה רפואי לעניין נכות בכף יד ימין

13/09/2018

מהי אחריות משטרה בתחרות ספורט בה נפגע רוכב אופניים כתוצאה מהחלקה?| נכות רפואית - 60%, תפקודית - 80%

09/09/2018

האם נעילת ברך בזווית של 30 מעלות מחייבת תובע להלך עם תמיכה של קביים?

06/09/2018

נכות צמיתה בגין סחרחורת, אשר הטיפול בה החל חודשים לאחר התאונה

05/09/2018

האם יש להפעיל את עיקרון הגולגולת הדקה שעה שמדובר במי שהיה נכה עובר לתאונה?

04/09/2018

האם לבית הדין הארצי לעבודה סמכות להאריך מועד הגשת תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי?

02/09/2018

מהי רשלנות קבלן שבחר לשמש ב- 3 תפקידים בו זמנית - קבלן שלד, מנהל העבודה ואחראי בטיחות בפרויקט בנייה?

27/08/2018

מהי הנכות התפקודית של גרפיקאי שהגיע לקצה גבול אופק הקידום שלו, ושבעברו תאונה נוספת?

26/08/2018

אשם תורם בשיעור 60%| על מי החבות – שעה שמנהל עבודה בפרוייקט בניה סיים את עבודתו בפרוייקט עובר לתאונה?

23/08/2018

האם העבודה שעובד עיריה לא היה עובד מצטיין עובר לתאונה – יש בה כדי להעיד על פוטנציאל ההשתכרות של תובע?

22/08/2018

עיזבון ותלויים – באילו תנאים יש להפחית את ידת החיסכון ל- 20%?

20/08/2018

האם הלכת פרלה עמר תקפה גם לעניין קצבאות נכות מעבודה?

14/08/2018

מהי השפעת ירידה באמצע גרם מדרגות ולא בצד הימני או בצד השמאלי שלהן על האשם התורם לאירוע נפילה?

01/08/2018

האם יש לנכות ניכוי רעיוני של ניכויי המל"ל שעה שהנתבעת סירבה לחתום על מסמכי התביעה של המל"ל, ובכך היא הכשילה אותו מלממש את זכותו במל"ל?

05/08/2018

עבודה תחת לחץ כגורם סיכון

31/07/2018

האם בחירת תובעת בהפסקת טיפול נפשי שקבע מומחה רפואי מטעם בית משפט הינו בגדר אי הקטנת הנזק ?

29/07/2018

מהי משמעות אי הגשת סיכונים? | קביעת שיעור הנכות לפי קביעות של ועדות שדנות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

26/07/2018

קבלת ערעור – העמדת נכות תפקודית על 28.5%, במקום על 20% - בגין קישיון לא נוח באצבעות 3 ו- 4 ביד לא דומיננטית

22/07/2018

מהי חלוקת האחריות בין קרנית ובין קרנית הפלשתינאית?

18/07/2018

מהי אחריות מזמין עבודה כלפי מבצע עבודה בהקשר של עבודה לכריתת עצים?

11/07/2018

מהי אחריות הורים למעשי ילדיהם?

10/07/2018

מהן מגבלות השבחת השכר בתחום ההי-טק?

04/07/2018

על הסכנה הטמונה בחדר רחצה במקום העבודה | מהי השפעת אלקטרודות שהושתלו בגופו של תובע, אשר אינן מגבילות את תנועות הגב על הנכות התפקודית?

02/07/2018

האם נפילה ממשאית – שעה שתובע עלה למשאית להסרת ברזנט מהווה תאונת דרכים, על פי הפלת"ד?

28/06/2018

מהו ההבדל לעניין ההתיישנות בין טינטון ובין ירידה בשמיעה?

01/07/2018

נכות תפקודית נמוכה מנכות רפואית לקטין | פסיקת פיצויים בגין הפסדי השתכרות בעבר, לתובע שנפגע בהיותו, על בסיס שכר המינימום במשק. בית המשפט לא שיערך הפיצוי – בשל עליית שכר המינימום במהלך השנים

25/06/2018

בית המשפט מתמצת את ההלכות הנוגעות לנכות תפקודית בקרב קטינים

24/06/2018

השבחת שכר של אדריכל

20/06/2018

כב' השופט ארנון דראל ביצע היוון פיצויים בריבית של 2%; דחה חוות דעתו של מר משה קצין לענין פוטנציאל השתכרות של התובע

13/06/2018

מהי מחלת התלסמיה ומהי השפעתה על קיצור תוחלת חיים של קטין ועל בסיס השכר של הקטין?

17/06/2018

האם שהיית תושב הרשות הפלסטינאית בישראל באופן לא חוקי הינה בגדר פשע על פי חוק ההסתננות, ועל כן תמנע זכאות לקצבה מהמל"ל בגין תאונת עבודה?

18/06/2018

גיל פרישה 79 ! על מי הנטל להוכיח העדר רישיון נהיגה תקף?

13/06/2018

תאונת דרכים - שכר טרחה בשיעור 20%; האם יש לראות ברישיונו של תובע, אשר הותלה בשל הליכים שננקטו כנגד התובע לפי חוק ההוצל"פ בהיותו חייב, ככזה המשמיט את הכיסוי הביטוחי לפי חוק הפיצויים?

12/06/2018

האם הגבלה המוטלת לפי חוק ההוצאה לפועל מפקיעה את תוקפו של הכיסוי הביטוחי?

10/06/2018

נדחתה תביעת רשלנות רפואית בניתוח. לא הוכח קשר סיבתי

07/06/2018

בסיס שכר בגובה השכר הממוצע במשק לצעיר בן 21 שעזב את לימודיו והחל לעבוד לאחר כיתה ח

06/06/2018

מהם התנאים הנדרשים לקיומה של הסתכנות מרצון?

01/06/2018

מהי שקידה סבירה של תושב הרשות הפלסטינאית לצורך איתור נהג פוגע?

04/06/2018

מהם התנאים הנדרשים העברת נטל הראיה בנפילה שארעה בשטח מועדון לילה | אשם תורם בשיעור 50% לתובעת שנפלה ביציעה ממועדון

03/06/2018

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 03/2018 - נשבר השיא של כל הזמנים!

07/06/2018

על ההבדל שבין אחריות מוגברת ואחריות מוחלטת | מהי אחריות רשות לתקיפה שארעה בשטח בית ספר?

31/05/2018

גיל פרישה 80 – לפנסיונר שרצה קריירה שניה| נפגע בתאונת דרכים הופנה לבית החולים. לאחר ששוחרר חזר למוקד קופת חולים, שם החליק עם הקביים, ונגרם לו שבר בברך. האם יש לפצל בין שני הנזקים?

30/05/2018

האם על מבטחת רכב לשאת בתגמולי ביטוח בנסיבות בהם לא ידועה זהות הנהג וייתכן כי אינו מורשה לנהוג לפי תנאי הפוליסה?

30/05/2018

כב' השופט קליין מקבל את הטענה לשיעור היוון של 2% ריבית באופן קבוע

28/05/2018

היש לפצות בעל חברה, הקובע לעצמו את שכרו בתלושי שכר, שעה שהכנסות החברה לא נפגעו?

21/05/2018

נכות רפואית בשיעור 31%, נכות תפקודית בשיעור 40% לפועל שנחתך בידו

20/05/2018

האם בתי המשפט מעקרים מתוכן את הלכת סושארד?

17/05/2018

השלכות אי פנייתו של תובע לענף נכות כללית לצורך קבלת גמלה

15/05/2018

סיווג תאונה כתאונת דרכים כאשר פעולה אחת מקיימת הן את הריבוי והן את ההמעטה של "שימוש ברכב מנועי"

15/05/2018

התקבל ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות נפשית בשיעור 15%

13/05/2018

15% אשם תורם לעובד ותיק שנקטעו אצבעותיו

13/05/2018

בית המשפט המחוזי העדיף את חוות דעתו של ד"ר תמיר לוי על פני חוות דעתו של פרופ' ברנע, לעניין שיעור ההיוון, ופסק כי יש להוון הפיצויים על בסיס ריבית בשיעור של 2%

10/05/2018

הושקו 3 מחשבונים לחישוב ניכויי המלל

14/05/2018

על חובת צירופו של נהג רכב לכתב התביעה בפלת"ד

14/05/2018

בסיס שכר של 65.3% מהשכר הממוצע לתובעת צעירה שלמדה 9 שנות לימוד

13/05/2018

פסק דין נוסף ובו היוון לפי 2% ריבית

10/05/2018

שיטת הידות - חצי ידה מגיל 18 ועד גיל 21

08/05/2018

מהם התנאים הנדרשים כדי לפסוק פיצוי בגין התייקרות פרמיות ביטוח?

06/05/2018

האם נפילת סל שהורם באמצעות מנוף של משאית הינו בגדר תאונת דרכים?

19/04/2018

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 02/2018

07/05/2018

מהם העקרונות אותם יש ליישם בעת חישוב בסיס השכר? | אי ניכוי תביעת שיבוב של המעסיק בגין דמי פגיעה ששילם

18/04/2018

האם נדרש מינויו של מומחה לעניין לקות בראיה שנגרמה עקב פגיעה מוחית, שעה שהתובעת סובלת מהמיפלגיה, אשר נכותה נקבעה על פי סעיף מותאם? | עזרה לילדי התובעת כראש נזק

16/04/2018

שעה שמהוונים את הפיצויים לפי 3%, אין להוון את תגמולי המל"ל לפי 2%!

18/04/2018

תאונת עבודה – "מעסיק לרגע"

15/04/2018

האם סימון פיר מעלית באתר בניה הינו בגדר אמצעי בטיחות?

19/04/2018

מיהו המומחה בתחום רפואת הכאב שסבור ש"כל רופא יכול להתעסק בכל אחת מהמומחיות"?

10/04/2018

אחריות עיריה לנזקים שנגרמו עקב נפילת עץ על רכב

08/04/2018

האם מי שהיה נכה בנכות כללית בשיעור 100% עובר לתאונה, עקב נוקשות של הצוואר ושל עמוד השדרה, יכול לסבול מצליפת שוט בגין התאונה? | האם כאב מתמשך ונאמן (chronic) הינו בגדר נזק לא-ממוני?

03/04/2018

האם המצאותו של תובע מחוץ לרכב הנובעת משימוש תחבורתי קודם (גרירה) ולצורך שימוש תחבורתי עתידי (המשך נסיעה) הינו בגדר תאונת דרכים?

01/04/2018

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 01/2018

08/04/2018

בתאונת דרכים שנדונה על פי פקודת הנזיקין שני מזיקים. התובע בחר לתבוע אחד המזיקים בלבד. מהו האשם התורם שיש להשית על התובע בגין בחירתו זו?

25/03/2018

האם נפתח הפתח לפסיקת הפסדי פנסיה לעצמאי?

26/03/2018

האם לשבר בחוליה השפעה תפקודית?

26/03/2018

דחיית טענה להקפאת חלק מסכום הפיצויים עד שהתובע יפעל למיצוי זכויותיו במל"ל בענף נכות כללית

23/03/2018

האם יש להביא בחשבון הכנסותיו של התובע לצורך תשלום גמלת נכות כללית את פנסיית הנכות אותה הוא מקבל מקופת הפנסיה מנורה מבטחים?

20/03/2018

התקבלה תביעת רשלנות רפואית ביילודה – בגין מות עוברית בשל אי ביצוע בדיקת אולטראסאונד

15/03/2018

אי יכולת לבטח אובדן כושר עבודה כראש נזק

12/03/2018

כב' השופט מנחם קליין מסביר כיצד הוא משתמש בכלי העבודה בתוכנת נזיקיסט על מנת לכתוב הצעות פשרה

16/03/2018

בית המשפט המחוזי פסק פיצויים על בסיס שער ריבית של 2%. לא קיבל את חוות דעתו של רמי יוסף

19/03/2018

ניכויי המל"ל - האם יש לנכות קצבת זקנה עם תוספת ותק? האם יש להחיל את הלכת אלחבנין באופן סימטרי?

14/03/2018

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בניתוח, נדחתה התביעה בעילה של פגיעה באוטונומיה

11/03/2018

כב' השופט צבי ויצמן מגלה באיזו תוכנה הוא מבצע את חישוביו

06/03/2018

מהי השפעת שלוש תאונות בה נפגע תובע באותה רגל, על הפסדי ההשתכרות לעתיד בגין התאונה הראשונה?

05/03/2018

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 12/2017

07/03/2018

נכות רפואית - 40%, נכות תפקודית 10% - לתובעת שהעצימה את נזקיה

04/03/2018

התקבל ערעור בנושא רשלנות רפואית בגין תסמונת אשרמן

04/03/2018

בית המשפט העריך פיצויים על בסיס שכר ממוצע במשק שהינו שגוי

02/03/2018

האם עקרת בית שלא עבדה שנים ארוכות זכאית לפיצוי בגין הפסדי השתכרות?

27/02/2018

כאשר לתובע נכות תפקודית הנמוכה מ- 100%, אין לנכות את מלוא תגמולי הבטחת הכנסה שקיבל!

25/02/2018

חוות דעת מומחה רפואי המבוססת על זיכרון של המומחה ולא על ממצאים רפואיים

11/02/2018

בית המשפט התיר תיקון של כתב תביעה כך שיתווספו הורי תובע בגין נזק נפשי, בטענה כי הם עומדים בתנאי הלכת אלסוחה

01/03/2018

האם המוסד לביטוח לאומי רשאי לעיין ולצלם את המסמכים הקשורים לתיק הנדון בבית משפט, וזאת על מנת שיוכל להסתייע בהם בבירור זכותו בתביעת שיבוב, בגין הקצבאות המשולמות על ידו?

27/02/2018

האם יכול בא כוח משיבות לייצגן, מאחר שהוא שותף למשרד של בא כוחם לשעבר של המבקשים?

27/02/2018

מהי חובת הזהירות הקונקרטית במקרה של מבקר בסופר? | קידום בשכר ממועד התאונה מלמד על השבחת שכר עתידית!

11/02/2018

מה הסיבה שלא נהוג לקבוע נכות רפואית - במקרים בהם יש פגיעה בכתף - גם בגין הפגיעה בכתף וגם בגין הגבלת תנועה?

28/02/2018

בית המשפט היוון פיצויים לפי 3%, אך ניכה תגמולי המל"ל לפי 2%

11/02/2018

באילו תנאים עשויה להתקבל תביעת שאירים לקצבת נכות כללית שהוגשה לאחר פטירת מות מנוח/ה?

18/02/2018

מהו ה"חריג-לחריג" על פי סעיף 7א לחוק הפלת"ד?

16/02/2018

מהו מעמדה של שוכרת דירה במסגרת של דיור ציבורי, אשר התגוררה בדירה במשך שנים ארוכות, והפרה תנאי השכירות, לצורך הליך "פינוי בינוי"?

15/02/2018

האם ירידת הנהג מהאוטובוס בסיום הנהיגה על מנת לבצע בדיקה ביטחונית בתא המטען מהווה תאונת דרכים?

11/02/2018

על החשיבות של הוכחת קשר סיבתי בלעדי בין הירידה בהכנסה לבין מצבו הרפואי של התובע כתוצאה מהתאונה

07/02/2018

האם חברות הביטוח "יתגעגעו" לימים בהם שער הריבית להיוון הפיצויים יהיה 2%?

15/02/2018

דחית כיסוי ביטוחי בפוליסה "הצהרתית", לביטוח עבודות קבלניות המכסה בין היתר חבות מעבידים

08/02/2018

האם ניתן לשחרר את הנתבעת מהאמור בחוזה הביטוח בשל "טעות קולמוס"?

07/02/2018

מהי החשיבות של ניסיון מקצועי ניתוחי, מעשי, מן השנים האחרונות, של מומחה רפואי במתן חוות דעת לעניין רשלנות רפואית בניתוח?

07/02/2018

אדם הותקף על ידי חבורת נערים. האם ניתן להטיל על אחד החברים בחבורה אחריות כלפי הנתקף, בגין כל הנזקים שנגרמו להם בתקיפה, זאת מכוח היותם של כל התוקפים בתקיפה הנדונה "מעוולים יחד"?

06/02/2018

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 11/2017

07/02/2018

מהי חלוקת אחריות בין קבלן לעבודות חשמל לבין מזמינת עבודה בתאונה בה נפל עובד מתלמד מרמפה חשמלית?| בית המשפט מבקש חוות דעת לצורך הוכחת שיעור הריבית

06/02/2018

מהי השפעת הסיכון הפיננסי של מעסיק על הנכות התפקודית של תובע?

05/02/2018

מיהו מעביד לצורך תחולת חוק הביטוח הלאומי, בהקשר של תביעת שיבוב?

05/02/2018

האם תובע זכאי לגרירת ותק ממקום עבודה אחד, בו הועסק בדירוג מנהלי למקום עבודה שני, בו הועסק בדירוג המח"ר, לאחר הפסקה בת 4 שנים?

05/02/2018

מה דינו של טופס בל/211 "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה" – שעה שהמעבד חותם רק על חלק מהעמודים בטופס?

04/02/2018

האם במקרה של שינוי גרסת עד ניתן לבסס תביעה על עדות ב"כ התובע שהעיד על נכונות גרסת העד, טרם שונתה?

31/01/2018

האם עיזבון מנוח זכאי לפיצוי בגין הפסדי פנסיה, שעה שנקבע למנוח קיצור תוחלת חיים | האם העיזבון לא זכאי לפיצוי בגין קצבת שאירים מביטוח לאומי?

30/01/2018

המוסד לביטוח לאומי חוייב בתשלום פיצויים בגין פגיעה בפרטיותה של תובעת, על ידי מי שנשלח על ידו ומטעמו לערוך על התובעת חקירה סמויה בביתה

28/01/2018

300,000 ₪ פיצוי בגין פירסום לשון הרע בפייסבוק

18/01/2018

אילו רכיבי פיצוי ניתן לכלול בבקשה לתשלום תכוף?

18/01/2018

האם חוק הפלת"ד מבחין בין ירידה "רגילה" מן הרכב, שאז משמש הרכב כזירה בלבד, לבין מקרים בהם נילווה לירידה "דבר מה נוסף"?

26/01/2018

פיצויים עבור חופשות כראש נזק?

24/01/2018

כיצד ישתנה שיעור הנכות שקבע ממחה רפואי מטעם בית המשפט, שעה שלאחר מתן חוות הדעת הרפואית, ישתנו שיעורי הנכות בתקנות ההיוון?

23/01/2018

האם מומחה רשאי לפרש את תקנות הביטוח הלאומי לעניין הגבלת תונעה בעמוד שדרה צווארי, כאשר קיימת הגבלה קלה בשתיים מתוך 6 תנועות בלבד?

22/01/2018

בסיס שכר השווה לשכר מינימום, לתובע שתלושי השכר שלו היו פקטיביים בגובה מחצית משכר המינימום

21/01/2018

מה מידת אחריותו של אב לנזק שגרם בנו לטרקטורון עליו נהג ללא רישיון?

18/01/2018

החזרת תיק לדיון בועדה רפואית במל"ל נוכח העובדה כי הוועדה לא התייעצה עם מומחה כאב אלא במומחה מקביל (שיקום)

22/01/2018

השבחת שכר עתידית למי שהינה אם צעירה לילדים

16/01/2018

האם תאונה בה צעד תובע לכיוון רכבו בכוונה להכניס את מחשבו הנייד לתא המטען ורגלו נכנסה לבור פתוח בכביש - הינה בגדר תאונת דרכים?

16/01/2018

האם לא ניתן, ככלל, להעניק נכות בגין טינטון שאינו מלווה בליקוי שמיעה?

15/01/2018

חלוקת האחריות בין עיריה שבית ספר מצוי בשטחה לבין רשת המפעילה את בית הספר לתאונת החלקה של עובד

15/01/2018

הפסדי פנסיה לעצמאי שלא הפריש לפנסיה

14/01/2018

האם תובע זכאי לקבל פיצוי בהסתמך על חוות דעת שמאי בלבד, וזאת מבלי להציג את החשבונית והקבלה בגין התיקון שלטענתו ביצע ברכבו?

09/01/2018

התקבלה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת כלל, לאחר שנתמכה בחוות דעת אקטוארית מטעם ד"ר תמיר לוי

08/01/2018

האם החלפת נורה ב-"כובע" מונית שבוצעה על ידי נהג מונית הינו בגדר "תיקון דרך" ועל כן תאונת דרכים על פי הגדרות חוק הפלת"ד?

07/01/2018

התקבלה תביעה כנגד מעסיק בעילה של חשיפה לרעש, ללא הוכחת מפלס הרעש, ולאור סירוב נתבעת לענות בשאלון שנשלח אליה, על שאלות בעניין זה

05/01/2018

פתח לחריגה מכללי תעריף שכ"ט של לשכת עו"ד?| מהי הנכות התפקודית של תובע שנפגע בברכו, אך מתאמן באופן סדיר בחדר כושר?

04/01/2018

התקבלה בחלקה תביעה בשל רשלנות רפואית באיבחון

03/01/2018

האם החלקת תובע במרכזו של ארגז רכב בעת שעסק בפריקת הכלים והציוד של חברו, כאשר הרכב עומד, הינה בגדר תאונת דרכים, נכללת בחזקה הממעטת בסיפא של ההגדרה של שימוש ברכב מנועי בחוק הפיצויים?

28/12/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 10/2017

07/01/2018

נכות תפקודית גבוהה מנכות רפואית – למורה שנאלצה לבצע הסבה מקצועית

27/12/2017

פיצויים למורה שפוטרה פיטורים פדגוגיים

27/12/2017

שיטת הידות – חוסר זהות בין תביעת התלויים ותביעת העיזבון - של תושב הרשות הפלסטינית

02/01/2018

בית המשפט העליון נמנע לדון בנושא שיעור ההיוון וכן בטענה לניכוי תוספת ותק מקצבת זקנה!

29/12/2017

מהי חלוקת האחריות בין רשת המפעילה בתי ספר ובין מועצה מקומית לתאונה בה נפגע קטין במהלך משחק כדורגל?

31/12/2017

האם פגיעת ציפור במנוע מטוס הינה בגדר נסיבה מיוחדת המצדיקה מתן פטור מפיצוי נוסע בגין טיסה שבוטלה?

29/12/2017

האם האקווריום גדול המוצב בסלון בית הינו מבנה או תכולה?

28/12/2017

מהי חלוקת האחריות בין רשות מקומית לבין תנועת נוער – שעה שתובע נפגע בפעילות שבוצעה במקום חשוך, בשטחה של רשות מקומית?

26/12/2017

התקבלה תביעת רשלנות רפואית ביילודה

25/12/2017

בית המשפט קבע כי חוות דעת אקטוארית שהגיש ד"ר תמיר לוי נכונה, לאחר שהיתה נמוכה ב- 500,000 ש"ח מחוות דעתו של מר גד שפירא

24/12/2017

מה בין הדין הרצוי לדין המצוי לעניין סעיף 11(3) (ד) לתקנות?

22/12/2017

מהי הפרשנות המשפטית של סעיף 37(8)(ב) לתקנות, לעניין שבר בחוליה? | כב' השופט שי מזרחי מביע דעתו לעניין שיעור ההיוון

21/12/2017

האם ירידה שניה מאוטובוס חונה מהווה תאונת דרכים?

26/12/2017

מהם המבחנים שיביאו לדחיית תביעה בגין נפילה מסולם?

13/12/2017

על זכות החזרה של קרנית, שעה שהרכב הינו בבעלות משפחתית משותפת

19/12/2017

האם רשאי בית משפט להעניק פטור מאגרה המותנה בתוצאת ההליך?

05/12/2017

האם פציעת תובע שארעה במהלך חילוץ של פצועים בתאונת דרכים, הינה בגדר תאונת דרכים? מה מלמדת העובדה שתובע שילש את הכנסתו לאחר התאונה על פוטנציאל ההשתכרות שלו?

18/12/2017

השבחת שכר למסגר בן 35

17/12/2017

מהי הפרשנות שניתן לפרש את סעיף 37 (7) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז – 1956 (להלן:- "תקנות הביטוח הלאומי") הדן בהגבלות תנועה בעמוד השדרה המותני (Lumbar spine)?

15/12/2017

האם ניתן לפצות על פי פקודת הנזיקין בשל הוצאות אמירת קדיש ותשלומים לבית כנסת? | כיצד מושפעת הלכת פינץ עת מדובר על ניזוק יחיד בעל הכנסות נמוכות?

10/12/2017

האם לאור ביטול הלכת אבו סרייה, בהלכת אלחאבנין, יש להתחשב בקיצור תוחלת חיים של נפגע, במסגרת זכאות המוסד לביטוח לאומי לקבלת שיפוי בגין תגמולים ששולמו וישולמו על ידו מחברת הביטוח המכסה את נזקי הניזוק, על פי מערכת היחסים ההסכמית שביניהם?

10/12/2017

מהו הפיצוי המגיע לרופא אשר הוגשה נגדו, על ידי משרד הבריאות, קובלנה משמעתית שלא היתה צריכה להיות מוגשת?

08/12/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 09/2017

07/12/2017

מהו המבחן לשאלת הקשר הסיבתי בין חשיפתו של אדם לאבקות מתכת במפעל בו עבד לבין מחלת סרטן בה לקה?

07/12/2017

מהי חלוקת האחריות בין מעסיקה, קבלן הראשי, ויזם שעה שהתובע התייחס אל כל הנתבעות כאל גוף אחד ללא כל חלוקה או אבחנה ביניהן?

06/12/2017

פסילת מומחה לאור העובדה שאינו נושא רישיון התמחות באורטופדיה, ולאור חריגה מסמכות

05/12/2017

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בניתוח

04/12/2017

גם כב' השופט מריו קליין מהוון ב- 2% ריבית

03/12/2017

אימתי יעתר בית משפט לבקשה לניהול ההליך בו עסקינן בדלתיים סגורות?

03/12/2017

האם יש לנכות נכות בגין מצב קודם, שעה שאין מסמכים רפואיים המעידים על מצב קודם?

30/11/2017

התקבלה תביעה רשלנות רפואית בעילה קרדיולוגית

29/11/2017

בית משפט השלום בתל אביב היוון הפיצויים לפי 2% ריבית

30/11/2017

האם החלקה ממשאבת בטון, אשר מורכבת על משאית, במהלך ניקיון המשאבה, כאשר המשאית עובדת הינה תאונת דרכים?

29/11/2017

התקבלה תביעה רשלנות רפואית בגין טיפול רפואי רשלני בפגייה

28/11/2017

האם זכאי תובע לפיצוי מחברת ביטוח, בשים לב לכך שהתובע לא הפעיל את מערכת המיגון שהייתה מותקנת ברכבו והפעלתה הייתה תנאי לכיסוי הביטוחי?

22/11/2017

האם תאונה בה החליק נהג אוטובוס במקצועו בתחנת דלק במהלך תדלוק האוטובוס בו נהג הינה בגדר תאונת דרכים?

20/11/2017

מהי השפעת פרישה מוקדמת על הנכות התפקודית?

19/11/2017

בית משפט השלום בהרצליה היוון הפיצויים ב- 2%

16/11/2017

שי ספיר - ניכויי המל"ל מסתכמים ב- 786,771 ש"ח. ד"ר תמיר לוי - סך הניכויים - 544,022 ש"ח. מה יקבע בית המשפט?

08/11/2017

מהו האשם התורם של תובע לתאונה בה הסתובב בחדרי מלון בהם לא היה צריך להסתובב?

16/11/2017

סיכום בייניים – מה השתנה ב- 50 הימים שלאחר שינוי תקנות ההיוון?

20/11/2017

פלת"ד - אי ניכוי מס הנכסה מבסיס השכר של אם חד הורית

13/11/2017

מהו הסיכון הבלתי סביר הטמון באנדרטת עמוד הגבורה אשר במוזיאון יד ושם?

12/11/2017

מה יכול להיות הקשר בין אירוע טראומטי קצר ובין התפתחות לחץ דם כרוני?

12/11/2017

מהי אחריותה של בעלת מכון קוסמטיקה, אשר השכירה עמדות במכון, לאירוע רשלני, שגרמה אחת השוכרות?

09/11/2017

כיצד יש לפרש את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין?

08/11/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 08/2017

09/11/2017

תובע החליק במגרש אימון שהתקיים במגרש כדורגל. במגרש היו קיימים בורות, אך החלקת התובע היתה ללא קשר לקיום הבור. מהי חבותה של אגודת הספורט במקרה זה?

07/11/2017

חישוב נכות משוקללת כצירוף נכויות ולא כשיקלול נכויות

05/11/2017

האם בית המשפט יבטל מינוי מומחה רפואי מטעמו, לאחר שבדק את התובע, אך בטרם ניתנה חוות דעתו?

05/11/2017

האם ועדה רפואית הפועלת לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי"ט-1959 (להלן: חוק הנכים או החוק) מוסמכת להורות על עריכת חקירה סמויה בעניינו של נבדק על מנת לאסוף מידע באשר למצבו הרפואי או התפקודי?

08/11/2017

מהי חבותה של רשות מקומית לתאונה אשר ארעה ביציאה מחניון בבעלות פרטית, שעה שלרשות זכות חכירה של הקרקע לצורך כריית מנהרה מתחת לפני הקרקע?

01/11/2017

האם בית המשפט יורה להשיב לתובע תגמולי מל"ל שקוזזו פעמיים?

31/10/2017

מהו המבחן שיעזור לקבוע האם דוחות השומה של התובע לתקופה שלאחר התאונה הוגשו לאחריה וחשודים להיות מוטים?

29/10/2017

מהי אחריותה של פנימיה בה הותקף תלמיד על ידי תלמיד אחר בזמן שישן?

31/10/2017

כיצד יש לחשב את השכר הקובע לפנסיה של עמית לפי תקנות קרן הפנסיה של המשיבה, כפי שהיו טרם כניסת התקנון האחיד לתוקף, בנסיבות בהן המשכורת המבוטחת בפועל של העמית גבוהה מהשכר התעריפי המרבי בענף הבניה?

22/10/2017

האם ניתן לחייב הורי פעוט בגין הנזק אשר נגרם כתוצאה מהתפרצות בנם הצעיר לכביש?

19/10/2017

בית משפט השלום בתל אביב בוחן את הקשר הסיבתי שבין תאונת דרכים ובין מחלת הפיברומיאלגיה

31/10/2017

הפחתת נכות בעקבות הגשת סרטונים במהלך חקירת מומחה - מה המבחנים לקבילות הסרטונים?

18/10/2017

הפחתת נכותו של תובע במהלך חקירתו של מומחה בית משפט, על בסיס סרטונים שהציגה חברת הביטוח | מה ההבדל בין נכות כללית ונכות מעבודה לעניין הניכויים?

25/10/2017

מהי חבותה של מבטחת, על פי הפוליסה, שעה שהמבוטחת שילמה פרמיה בגין 10 עובדים, ובפועל הועסקו 60 עובדים?

24/10/2017

הפסדי השתכרות עד גיל 68!

23/10/2017

אי פסיקת פיצוי נפרד ללא הוכחת נזק בגין פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות

18/10/2017

האם ביצוע בדיקות סקר רפואיות הוא בבחינת פעילות נלווית לעבודה, כך שיש להכיר בתאונת הדרכים בה נפגעה התובעת בדרכה לביצוע בדיקות סקר רפואיות כתאונת עבודה?

18/10/2017

האם "פרמיה אישי" הינו רכיב שכר אותו יש לכלול בשכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים וביצוע הפרשות לקרן פנסיה?

18/10/2017

פיצוי בגין דחיית בחינה פסיכומטרית, שנגרמה לתובע

17/10/2017

מהי החבות הנזיקית שניתן לייחס לאביה של תובעת, שהינו הבעלים בעסק משפחתי, אשר מנוהל על התובעת, שעה שהוא אינו מעורב בניהול העסק? | אשם תורם בשיעור 70%

16/10/2017

מהו האשם התורם שיוטל על עובד שנפגע מסכין יפנית, שעה שלא סופק לו כלי מתאים יותר לחיתוך?

15/10/2017

מהו המבחן שיקבע האם נפילה מרכב במהלך נסיעה הינה התאבדות או תאונה?

11/10/2017

מהי אחריותה של חברת כח אדם לתאונת עבודה, כאשר היא אינה מבצעת מעקב כלשהו אחר הנפגע, לאחר שהוא מוצב במפעלה של הנתבעת?

10/10/2017

האם בית המשפט יקבל דעתו של מומחה אשר קבע נכות בשל הגבלת תנועה בכתף שמאל, שעה שהתובע ממשיך להשתמש בידו כבעבר?

09/10/2017

כיצד יש לפרש את תקנה 37(7)(א) לתקנות, שעה שלתובע נמצאה הגבלת תנועה בארבעה מתוך ששת כיווני התנועה של עמוד השדרה?

04/10/2017

באילו תנאים יהיה על תובע להגיש בקשה להחמרת מצב בביטוח לאומי?

03/10/2017

היפוך נטל הראיה בתאונת עבודה בה נפגע עובד מחפץ שמהותו לא הובררה עד תום

01/10/2017

מהו בסיס השכר של תובע אשר עבד כעצמאי מספר שנים לפני התאונה, הוכרז כפושט רגל והחל לעבוד כשכיר, זמן קצר לפני התאונה, וקיבל הפטר מחובותיו מספר שנים לאחר התאונה? | כיצד משפיעה העובדה שהתובע עובד כנהג על הפיצוי בגין הוצאות נסיעה?

01/10/2017

מה משמעות המונח "אלמנת פנסיונר"?

26/09/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 07/2017

07/07/2017

מה בין סכנה רגילה, לסכנה בלתי סבירה?

28/09/2017

על אילו ראשי נזק משפיעה העובדה שתובע/ת הינו/ה חד הורי/ת?

27/09/2017

הפרת חובות חקוקות – תאונת עבודה בה נפגע קטין בעודו עובד על מכונה

26/09/2017

מהם התנאים הנדרשים לפסיקת פיצוי עונשי?

25/09/2017

האם עצם ידיעתו של תובע על הסכנה מקנה לנתבע הגנת הסתכנות מרצון? | דחיית טענה לניכוי רעיוני של תגמולי המל"ל שהועלתה על ידי מי שהינו מזיק שאינו מעביד

24/09/2017

מהי חלוקת האחריות בין רשות מקומית ובין אגודת ספורט למצבו של מגרש כדורגל בו נפגע שחקן?

19/09/2017

מהי חלוקת אחריות באירוע נפילה שלאחריו רשלנות רפואית?

18/09/2017

התקבלה תביעה כנגד קרן הפנסיה מקפת בעילה של רשלנות

17/09/2017

בית המשפט העליון ביטל את הלכת גויסקי

17/09/2017

התקבלה תביעת רשלנות רפואית באישפוז

14/09/2017

מהו ההיבט המשפטי של שאלת אחריות המשטרה לנזקי מעצר ועיכוב?

13/09/2017

בית המשפט מזכיר לפול כיצד יש לפרש את הלכת אבו-סריה

12/09/2017

על הסיכון הטמון במשחק עם כדור בבית הספר, במהלך יום הורים

12/09/2017

בית המשפט מזכיר - מה עתיד לקרות בתאריך 01/10/2017? | האם יש לפסוק הוצאות התובע לצורך ההליך במל"ל?

11/09/2017

מהי חלוקת האחריות בין תוקף ובין בעל מקרקעין, באירוע תקיפה?

10/09/2017

חלוקת אחריות - בתאונת דרכים בה נגרמו נזקי רכוש

11/09/2017

האם אופניים חשמליים מהווים "רכב מנועי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ז – 1977 [להלן: "חוק הפלת"ד"]?

11/09/2017

האם יש לכלול בשכר הרגיל של תובע, לצורך חישוב פדיון ימי החופשה, אף את רכיב השעות הנוספות הגלובאליות שקיבל התובע?

10/09/2017

הפסדי השתכרות בגובה 109,000 ₪ לתובעת שלא עבדה 12 שנה

07/09/2017

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בניתוח

07/09/2017

מהי חלוקת האחריות בתאונה בה נפל קטין מגג בנין מגורים?

06/09/2017

מהי השפעת ההוראות הרלוונטיות בחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ז-2017 על בסיס השכר של עובד זר? | האם לתובע כדאי במהלך עדותו להשתמש בביטוי "איני יכול לחזור לעבודה" או בביטוי "איני יכול לעבוד"?

05/09/2017

העדר זהות בין תלויים לעיזבון – במקרה של פטירה בגיל מבוגר | גיל פרישה 75

03/09/2017

השכר הממוצע במשק, החלופה עם זרים, בשיא של כל הזמנים

07/07/2017

האם כספים המופקדים בקרן הפנסיה הינם חלק מעיזבונו של מנוח?

03/09/2017

האם בית המשפט יפסול מומחה שבדק בעבר את התובע – בדיקה חד פעמית?

31/08/2017

מה דינה של חוות דעת המבוססת על דברי התובע ולא על בדיקות?

30/08/2017

המל"ל: 60% נכות נפשית, מומחה התובע: 60% נפשית, מומחה הנתבעת: 30% נפשית. ורק מומחה בית המשפט – 0%

29/08/2017

התקבלה בחלקה תביעת רשלנות רפואית בגין ביצוע ניתוח להסרת משקפיים

28/08/2017

נכות רפואית ותפקודית בשיעור 10%, פגיעה בכושר השתכרות – 25% - לתושב הרשות הפלסטינית

27/08/2017

כיצד משפיעים נסיונות השיקום של תובע על נכותו התפקודית?

22/08/2017

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בגין רשלנות לאחר ניתוח

22/08/2017

מהם שלושת הגורמים אשר יקבעו את הפיצוי לעובד זר המועסק בישראל?

21/08/2017

מהי אחריותה של המדינה כבעלת המקרקעין?

20/08/2017

מהו ההבדל שבין אובדן זכות למימוש כתבי אופציות בתביעות לפי הפלת"ד ובתביעות לפי הפקנ"ז?

18/08/2017

האם תאונה בה מפנה אשפה נמחץ בין מכולת אשפה ("צפרדע") למשאית אשפה הינה בגדר תאונת דרכים?

15/08/2017

הפסדי פנסיה עם קיצור תוחלת חיים | מה דינה של קצבה מהמל"ל שניתנה לתובע עקב טעות, לעניין הניכויים?

14/08/2017

האם בית חולים התרשל במהלך טיפולי פוריות שעה שלא בוצע דילול במספר העוברים, עקב התנגדות ההורים?

13/08/2017

מהם המאפיינים של טינטון תמידי בעוצמה חלשה?

10/08/2017

אילו פרמטרים ישפיעו על בית המשפט בהחלטות לפסוק פיצוי בגין הכנסות מתשר?

10/08/2017

גובה הנזק - 2.8 מיליון, גובה פיצוי - 2.5, בשל מגבלת הסמכות של בית המשפט | חלוקת אחריות בין מעוולים במשותף בתאונה בה נפגע תובע בעת שיט בנחל

06/08/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 05/2017

07/07/2017

מהו שיעור האשם התורם שיש להשית על תובע אשר לא אחז במעקה במהלך ירידתו, למרות שידע שהמדרגות רטובות?

10/08/2017

פיצוי לאימה של קטינה שנפגע בתאונת דרכים, על בסיס החוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), תשכ"ד - 1964

09/08/2017

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בגין תסמונת אשרמן

08/08/2017

בית המשפט דן בטענת ההתיישנות בתביעה בגין מחלת מקצוע, אשר גרמה לליקוי שמיעה וטינטון

07/08/2017

מהו התוקף החוקי של תניית השתתפות עצמית?

26/07/2017

מהי חבותו של משרד החינוך בתאונה בה נדחף קטין אל מותו מגג בית ספר?

23/07/2017

האם רשאי בנק למנוע מחברה העוסקת במחסר ב"ביטקוין" (Bitcoin), לבצע בחשבונה אצלו פעולות הקשורות למסחר בביטקוין?

18/07/2017

לפי איזה תאריך קלנדארי בשנה יש לבצע את החישובים לעניין ההפסדים למי שבתעודת הזהות שלו מצויינת רק שנת הלידה ולא תאריך הלידה?

18/07/2017

האם דין האשם התורם שיש להטיל על מנהל תפעול שונה מדין האשם התורם שיש להטיל על עובדים בתפקידים אחרים?

17/07/2017

מהו הכלל לעניין בסיס השכר של תושב הרשות הפלסטינית לעניין חישוב הפסדי השתכרות לעתיד?

16/07/2017

האם פיצוי עלויות טיפול רפואי לתושב זר שנפגע בישראל צריכות להיות על בסיס העלויות בארצו או העלויות בישראל?

13/07/2017

מהי מחלת הקושניג ומהו הפיצוי בגינה?

13/07/2017

מהי משמעות תניית פטור בתביעות נזקי גוף?

10/07/2017

טענת תובע לשני קבלנים ראשיים | תביעת השיבוב של המל"ל נמוכה מסכום ניכויי המל"ל

09/07/2017

קביעת נכות רפואית על ידי בית משפט, למרות שהמומחה לא קבע

06/07/2017

4 מיליון ש"ח פיצוי לתובע שאיבד את ידו הימנית

05/07/2017

תביעת התובע התקבלה. תביעת השיבוב נדחתה

04/07/2017

בית המשפט מחדד את ההלכה הנוגעת להוכחת עניין שברפואה בתביעות לפי הפלת"ד

03/07/2017

עודכן השכר הממוצע במשק לחודש 04/2017

07/07/2017

מהי האחריות החלה על בעל נכס מסחרי שהסב אותו לדירה?

30/06/2017

מי מבין המבטחות של שני רכבים חבה בפיצוי התובע על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונת דרכים בה קיפח את חייו אדם אחר, הולך רגל, זר לתובע, כאשר לתובע נותרה נכות נפשית קלה?

29/06/2017

כיצד שינוי בחוות הדעת של מומחה רפואי, בעקבות שאלות הבהרה משפיע על הנכות התפקודית?

28/06/2017

מהו חלקה של חברה להשמת עובדים בתאונת עבודה בה בוצעה עבודה "פשוטה מאד" | אימתי יש להתבסס על פיצוי בגין כאב וסבל שהינו יחסי לפלת"ד?

27/06/2017

מהי חלוקת האחריות בין סופר ובין חברת הניקיון?

26/06/2017

מהו המתאם בין אובדן היכולת להתמיד במקום עבודה והנכות התפקודית?

25/06/2017

תביעה לפיצוי בשל נזק נפשי שנגרם לתובע עקב נוכחות באירוע טראומטי – כל זאת כנפגע ישיר, ולא בגדרה של הלכת אלסוחה

22/06/2017

על הסיכון הטמון באי הספקת כלי עבודה ייעודי לתובע

21/06/2017

קביעת נכות תפקודית – מקום שבו המל"ל קבע מספר סעיפים לקות, אשר חלקם אינם קשורים לתאונה

20/06/2017

האם התרופפות סלעים במסלולי הליכה הוא סיכון טבעי ורגיל בחיק הטבע והאם הוא קיים בכל יום מימות השנה?

19/06/2017

האם בונוס הינו חלק מבסיס השכר? | תנאים לפסיקת הוצאות לדוגמא

18/06/2017

אין לנכות תגמולי המל"ל שעה שהפיצוי שנפסק בראש הנזק של עזרת צד ג הינו בגין שעות סיעוד שלא מקבלת התובעת

14/06/2017

בית משפט השלום דן בתסמונת הפיברומיאלגיה בקרב פנסיונרים | הפסדי השתכרות עד לגיל 73

13/06/2017

בית המשפט העדיף חוות דעת אקטוארית של ד"ר תמיר לוי, על פני חוות דעת של אייל בוכבינדר, לעניין קצבת שירותים מיוחדים!

12/06/2017

כיצד מצב סוציו-אקונומי של תובע עובר לתאונה משפיע על נכותו הנפשית?

11/06/2017

מהי קבילותה של עדות שנתנה תובעת במשטרה לאחר התאונה, בתביעות לפי הפלת"ד?

09/06/2017

מה בין הלכת סושרד ובין הלכת פינץ?

05/06/2017

נכות בתחום הא.א.ג בגין טנטון - האם הטנטון תמידי או זמני?

04/06/2017

טענת נתבעת לתאונה עבודה שעה שהתובעת חזרה מבילוי במקום, שהיה בעבר מקום עבודתה

30/05/2017

מהי ההשפעה התפקודית של הפרעה בתפקוד הלסת?

29/05/2017

מהי הגמישות בקביעות נכות על פי תקנה 11 לתקנות הביטוח הלאומי?

29/05/2017

מהי חבות מעסיקה וחלוקת אחריות בתאונת נפילה בה לא הוכחה סיבת הנפילה ולא גובה הנפילה?

29/05/2017

כיצד יש לקבוע מהו שיעור הגריעה מכושר ההשתכרות של תובע שנפגע חבלת ראש קשה?

28/05/2017

האם בכל מקרה נכות תפקודית של קטין תהיה שווה לנכות הרפואית?

25/05/2017

התקבלה תביעת רשלנות רפואי בגין טיפול לקוי

22/05/2017

מהי ההלכה לעניין הוכחת פגיעה או מוות עקב "תאונת דרכים"

21/05/2017

האם רכיבה על אופניים בכביש בין עירוני הינה בגדר הסתכנות מרצון?

17/05/2017

אי פסיקת תשלום עיתי לנכה בשיעור 100%, נוכח גילו של תובע

17/05/2017

האם עריכת בדיקות על ידי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, בתובע אשר השפה העברית אינה שגורה בפניו, ללא עזרת מתורגמן עשויה לפגוע בחוות הדעת? ; פרישת שכיר בגיל 70, נוכח מצב כלכלי קשה של המשפחה

15/05/2017

נכות תפקודית בשיעור 53%, תפקודית בשיעור 30%, אובדן כושר עבודה – בשיעור 70%

15/05/2017

על התרשלותה של חברת בניין אשר דואגת להדרכת עובדים על גובה ואף מספקת אמצעי מיגון....

01/05/2017

האם דברים שנאמרים במהלך אירוע תקיפה על ידי תוקפים יכולים להוות עוולת לשון הרע?

25/04/2017

אימתי יוטל אשם תורם על מטופל בגין תוצאות טיפול?

01/05/2017

מהו כושר ההשתכרות של נכה בנכות כללית, אשר מספר שנים טרם התאונה הפסיק לעבוד עקב מצב בריאותו?

25/04/2017

כיצד תסווג תאונת דרכים שגרמה להחמרה במחלת נפש של תובע, וכתוצאה מכך למותו של תובע?

25/04/2017

תובע נפגע במהלך נסיעה באוטובוס. הפגיעה לוותה בנפילה ואובדן הכרה. האם אובדן ההכרה של התובע גרם לנפילה או שהנפילה גרמה לאובדן ההכרה?

23/04/2017

השבחת שכר עתידית לתובעת אשר עבדה עובר לתאונה בהיקף של חצי משרה, והיתה צפויה להגדיל את היקף המשרה עם התבגרות הילדים

20/04/2017

מהו האשם התורם של מי שהחליק בידיעה עם מיחלקיים לא תקינות?

19/04/2017

התקבלה תביעת נזק גוף, על אף שהתובע "הסיח לפי מומו"

13/04/2017

האם חפיפה שמקבל עובד בתחילת עבודתו, מעובדים אחרים, הינה בגדר הדרכה ראויה?

12/04/2017

האם לתובע שנפגע בתאונת דרכים ולאחר מכן נפטר יש לפסוק כאב וסבל סכום הנמוך מהקבוע בחוק?

13/04/2017

האם המצאת מסמכים רפואיים המעידים על כושרו של תובע לעבוד ומגבלותיו, יש בה משום הפרה של חובת זהירות הנדרשת ממעסיק סביר?

13/04/2017

מהו שיעור האשם התורם של עובד שסטה באופן ממשי מרמת הזהירות הנדרשת ממנו?

10/04/2017

מה בין מושג "השימוש" ברכב מנועי, המוגדר לפי אחת מצורות השימוש שבסעיף 1 לחוק, לבין המושג "משתמש ברכב מנועי" ?

10/04/2017

מהי חלוקת האחריות בין מעסיקו של עובד ובין קבלים ויזמים בתאונת עבודה באתר בניה?

09/04/2017

חלוקת האחריות בין בעלת מקרקעין ובין מעביד, בתאונה בה נפגע עובד במהלך פעילות התנדבותית

22/03/2017

האם העובדה שתובע לא ביצע טיפולי פיזיוטרפיה משמעה שהתובע לא פעל להקטנת הנזק?

22/03/2017

הפחתה משכר ממוצע במשק לקטין שסבל מבעיות נפשיות

21/03/2017

אישור תשלום תכוף בתיק רשלנות רפואית

15/03/2017

האם נכות אורטופדית שנקבעת על ידי נוירוכירוג תהיה קבילה על ידי בית המשפט? | האם טובות הנאה שמקבל תובע מאחיו, אשר הינו מעסיקו, הינם חלק מבסיס השכר?

12/03/2017

על החובה באספקת נעלי עבודה מתאימות לעובד

09/03/2017

התקבלה תביעה על סך 2 מיליון ₪ בגין אלימות כוחות הביטחון – מעצר שווא ותקיפה

06/03/2017

מהם התנאים הנדרשים לעניין קבילותה של קלטת המוגשת על ידי חוקר מטעם חברת הביטוח?

02/03/2017

האם יש לנכות תגמולים שמקבלת אם שכולה ממשרד הביטחון בגין עזרה וסיעוד?

28/02/2017

תביעת נזקי גוף כנגד יצרן, על פי סעיף 2(ג) חוק האחריות למוצרים פגומים

26/02/2017

התקבלה תביעת רשלנות רפואית באבחון ובניתוח

23/02/2017

מהי מחלת הלימפאדמה?

21/02/2017

מהי חובת הזהירות של מחנך כלפי תלמיד?

20/02/2017

מהי אחריות המדינה בשל תקיפת אסיר אחד בידי אסיר אחר?

19/02/2017

באילו מקרים עבודה עם פטיש מחייבת הדרכה מוקדמת?

15/02/2017

על הסכנה הקיימת בעבודה עם חפצים קופצים

13/02/2017

מהו הכלל לפיו מחושבת הנכות התפקודית של עובד החוזר לעבודתו לאחר התאונה?

12/02/2017

האם ניתן לטעון טענת אשם תורם בתביעה אזרחית המבוססת על הרשעה בהליך פלילי?

08/02/2017

מהי הדרך הנאותה של חברת הביטוח להכחיש חבות בפלת"ד?

06/02/2017

על נכות נפשית והתחזות

05/02/2017

מה בין נכות תפקודית ושיעור הגריעה מכושר השתכרות?

02/02/2017

מהו בסיס השכר לפיצוי עיזבון עובד זר?

31/01/2017

בית המשפט מנתח את פוטנציאל ההשתכרות של סטודנטים במקצועות שונים

29/01/2017

האם תאונה בה נפגע בעת התדרדרה עגלה ממשאית, במהלך פריקת סחורה, הינה בגדר תאונת דרכים?

29/01/2017

מהם סוגי התקיפות של חוות דעת מומחים רפואיים?

29/01/2017

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בגין טיפול אורתודנטי על ידי מי שאינו אורתודנט

26/01/2017

אימתי יש לנכות גמלת סיעוד רעיונית המשתלמת מטעם המל"ל?

23/01/2017

האם יש לנכות מסכום הפיצוי גם את סכום ההשתתפות העצמית של הנתבעת 1 בפוליסה שנערכה לטובתה על ידי הנתבעת 2

24/01/2017

האם בעת התבססות על אישור המל"ל כבסיס השכר יש לנכות מס הכנסה?

22/01/2017

פיצוי בגין אפשרות שהניזוק יזדקק בעתיד לימי מחלה אשר נוצלו עלי-ידו בשל פגיעתו

22/01/2017

מהו המבחן שיעזור לקבוע האם עצמאי סגר עסקו בעקבות התאונה?

15/01/2017

מהו הענף האינפרה-אורביטלי, ומה הפיצוי בגינו?

12/01/2017

על הסיכון שבסולם מיטלטל

11/01/2017

האם יש להכליל את ביטול התוספת עבור בת זוג אשר שולמה לאלמן כחלק מקצבת הנכות הכללית שלו, בבסיס השכר על פי שיטת הידות?

08/01/2017

הפסדי שכר של תובע מבוגר, השב לעובד לאחר התאונה בשכר גבוה יותר, מאשר ערב התאונה| סוגיית ההוצאות בין נתבעות

05/01/2017

מהו בסיס השכר של תובע שלא עבד שנים רבות, אך התחיל לעבוד עובר לתאונה? | איזו חוות דעת יעדיף בית המשפט שעה ששני מומחים בעלי התמחות שונה קובעים נכויות שונות בגין אוו סעיף ליקוי?

05/01/2017

מהי הידרונפרוזיס ומהי הנכות בגינה? | כיצד ניתן לקבוע האם בתה של תובעת פוטרה מעבודתה בגין טיפול באמה?

03/01/2017

האם ניתן לקזז מהפיצוי בגין עזרת צד ג תשלום המבוצע על ידי חברת ביטוח בגין ביטוח סיעודי שעשה התובע עובר לתאונה?

02/01/2017

שלום תל אביב - החלטה להתיר הגשת חוות דעת לעניין גובה הריבית

02/01/2017

מהי השפעת עדכון לוחות התמותה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הפיצויים?

01/01/2017

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בעילה של פגיעה באוטונומיה

30/12/2016

מהי חובת הזהירות המושגית של מוסד גריאטרי?

29/12/2016

עד איזה גיל יחושבו הפסדי ההשתכרות של תובע שנפגע כחיל משוחרר, והפך לעצמאי במועד מתן פסק הדין?

27/12/2016

מהי השפעת קיצור תוחלת החיים על שנות העבודה, מקרה בו נקבע קיצור תוחלת חיים של 30%?

26/12/2016

כיצד יש לפרש תקנה 5 לתקנות החוקרים?

25/12/2016

בית דין לעבודה - אימתי ניתן לבטל חברותו של אדם בהסתדרות המורים?

22/12/2016

עודכנה הלכת ע.מ.מ

22/12/2016

האם יש לפסוק פיצוי בגין תשלום שכר טרחת עו"ד שיצג תובע במסגרת ההליכים במל"ל?

22/12/2016

על הקורולציה שבין התיק הרפואי והנכות הרפואית

19/12/2016

כיצד יפרש בית המשפט שיעור נכות אחד שניתן בגין שני ליקויים שונים, כאשר יתברר שהתובע אינו סובל מאחד הליקויים?

14/12/2016

מהי חובת הזהירות המוטלת על תנועת נוער?

12/12/2016

מהי חלוקת האחריות בין בעל מקרקעין, שוכר ושוכר משנה?

11/12/2016

האם בתאונה ימית בגין נזקי גוף חל החוק האנגלי?

12/12/2016

השפעת תואר באוניברסיטה לא מוכרת בישראל על בסיס השכר

05/12/2016

כיצד העובדה שלתובע אין פנסיה תשפיע על גיל הפרישה שלו? | כיצד יש לנתח דוח"ות כספיים של עצמאי?

04/12/2016

אימתי מתחילה ספירה לאחור של תוחלת חיי תובע, החולה במחלת האלצהיימר - האם מיום אבחון המחלה או מיום הגיע המחלה לשלב מתקדם?

01/12/2016

הטלת הוצאות משפט על נתבע, אשר קיבל ייצוג משפטי מחברת הביטוח, לטובת חברת הביטוח, בשל הכחשתו תאונה שארעה

30/11/2016

האם בהסדרי פשרה בגין תביעות גזזת יש לפסוק שכ"ט והוצאות משפט?

28/11/2016

מהי חובת הזהירות המושגית בתביעה לפי הפקנ"ז, בגין תאונת דרכים?

27/11/2016

מהי חלוקת האחריות בין שוכר ארוך טווח במבנה, ובין בעל המבנה, אשר מבצע שיפוץ במבנה?

24/11/2016

מהו הסיכון הסביר בתחנות דלק?

22/11/2016

מה ניתן ללמוד מדו"ח רציפות מעסיקים של הביטוח הלאומי על מבנה האישיות של התובע?

20/11/2016

תאונת עבודה- הרחבת חזית והיפוך נטל השכנוע

17/11/2016

מהו עובד ברעש מזיק?

16/11/2016

האם אדם שנפגע בתאונה קודמת בצוואר ונפגע בתאונה נוספת במנגנון צליפת שוט, יסבול בהכרח מנכות, ולו זמנית?

15/11/2016

האם מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה יכול לקבע נכות נפשית?

14/11/2016

יפוי דוחות כספיים של עצמאי וטענת מרמה בתביעות נזקי גוף

10/11/2016

על מי החבות מקרה בו נפגע רכב של מע"צ, עת חנה בשולי כביש, במסגרת עבודתו?

09/11/2016

מהו האשם התורם במקרה של פגיעה עצמית?

08/11/2016

שופטת נוספת הצטרפה לדעה כי ניתן לשנות את שיעור הריבית להיוון הפיצויים באמצעות הגשת חוות דעת מתאימה

03/11/2016

מדוע לא ניתן לקבוע רק 3% נכות אורטופדית בגין שבר בקרסול, אשר מצריך התערבות ניתוחית?

03/11/2016

האם בתביעת עיזבון של ניזוק חסר תלויים - ניתן לפסוק בגין הפסד קצבת זקנה?

02/11/2016

מהי חובתה של עיריה לתקן עמודי תאורה?

01/11/2016

חלוקת האחריות בין נתבע לבין מעסיקתו בתביעה בגין תקיפה

31/10/2016

מיהו "ילד תלוי" ומהי "תלות"?

30/10/2016

האם ראשי הנזק כאב וסבל ופגיעה באוטונומיה הינם ראשי נזק חופפים?

27/10/2016

מהי מידת הפחתת פיצוי בגין התנהגות תורמת של תובע לפגיעה בו באירועי תקיפה?

27/10/2016

פסק דין נוסף לעניין - מהו אחוז הריבית לפיו יש לחשב את הפסדי התובע לעתיד?

25/10/2016

האם ניתן לפסוק לטובת תובע בעילה עפ"י חוק הפלת"ד, הוצאות בגין אופן ניהול ההליך ע"י מבטחת בנוסף לשכה"ט?

25/10/2016

האם בתביעות מיקרוטראומה, בהן הנזק נגרם במשך 10 שנים, חברת ביטוח אשר ביטחה את המעביד משך שנה אחת – חבה בעשירית מהנזק?

09/10/2016

האם העובדה שבכתב התביעה לא צויין כי במידה וימצא כי נזקיה נבלעים בתגמולי המוסד לביטוח לאומי, הרי שהיא זכאית לקבל 25% מנזקיה, מהווה הרחבת חזית?

06/10/2016

מה קורה כאשר המומחה הרפואי מחוות דעתו על נכות בידי ימין, בעוד שהתובע נפגע ביד שמאל?

02/10/2016

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בגין איחור באיבחון סרטן הערמונית

30/09/2016

בתאונת דרכים נקבעה לתובע נכות נפשית. לאביו של התובע בעיות נפשיות. האם בית המשפט יקבל את טענת הנתבעת למרכיב גנטי בנכות התובע?

29/09/2016

האם סירובו של תובע לעבור טיפול תרופתי המשולב עם טיפול פסיכיאטרי הינו בגדר סירובו להקטנת הנזק?

28/08/2016

מהי השפעת נישואין על הנכות התפקודית של תובע שאינו משכיל, ואשר לא ניחן בחריצות יתרה עובר לתאונה?

24/08/2016

האם תאונה שבה נפגע עובד מהזרקת שמן לאצבע, שעה שניסה לעצור דליפת שמן מצינור, הינה בגדר תאנת דרכים?

23/08/2016

האם על פי הלכת פינץ יש לפסוק הפסדי פנסיה?

22/08/2016

מהו המבחן שיעזור לשופט לקבוע האם תובע/ת שהצהיר על מגבלת תנועה קשה בגב אכן סובל ממגבלת תנועה בגב?

22/08/2016

ביום 1.3.12 נכנסו לתוקפן תקנות ביטוח לאומי מעודכנות, לעניין קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה. אילו תקנות צריכות לחול במקרה בו תובע נבדק אצל מומחה טרם כניסת התקנות, אך בפועל חוות דעתו נכתבה לאחר מועד כניסתן לתוקף?

21/08/2016

בית המשפט היוון הפסדי ההשתכרות לפי 2%. האם הנתבעת תערער?

19/08/2016

רשלנות רפואית - האם ניתן להטיל על הורים אשם תורם בגין העובדה שלא את הביאו את בנם לביקורת בבית חולים, לאחר פגיעה?

26/07/2016

לקראת כניסתן לתוקף של תקנות ההיוון החדשות - בית המשפט אינו מביע דעתו לגבי שיעור הריבית להיוון הפיצויים

02/08/2016

נכות רפואית – 10%, נכות תפקודית – 70%

26/07/2016

מה בין שפ"פ (שטח פרטי פתוח) ובין שצ"פ (שטח ציבורי פתוח)?

24/07/2016

פיצוי בגין פגיעה בסיכויי נישואין לרווק שנפגע בפנים

19/07/2016

התקבלה תביעת רשלנות רפואית באבחון

17/07/2016

מהו הסיכון שבבחירת רצפת חדר הצבועה בצבע אדום כאמצעי נגד החלקה?

14/07/2016

כיצד סירובו של תובע לעבור ניתוח להסרת הנזק משפיע על הנכות? | בסיס השכר וגיל הפרישה של סטודנט לחשבונאות

12/07/2016

האם פגיעת תובע ממכסה מנוע, לאחר ששמע רעשים במנוע וחזר לביתו בכדי לבדוק מקור הרעשים הינה בגדר תאונת דרכים?

12/07/2016

תוחלת חיים – 12 שנה. שילוב בין פיצוי חד פעמי ופיצוי עיתי

10/07/2016

האם העובדה שמומחה משנה מקביעת אחוזי הנכות בחוות דעת משלימה, יש בה כדי להצביע על חוסר מקצועיות?

10/07/2016

תאונת שרשרת - רוכבי אופניים - בה לא היה מגע בין הרוכבים - האם תאונת דרכים?

03/07/2016

מהי חלוקת האחריות במעוולים במשותף באירוע תקיפה?

29/06/2016

כיצד העובדה שאלמנה נמצאת בקשר זוגי, תשפיע על הפיצוי, על פי שיטת הידות?

30/06/2016

מהי השפעת שבר בעצם הסירה?

26/06/2016

נזק לא ממוני -– משמעות סעיף השתתפות עצמית

19/06/2016

מהי אחריותה של מורה לספורט לתאונה ספורט?

14/06/2016

האם ייתכן שנוסף על בעליו של כלב, יוכר אחר כמחזיק דרך קבע באופן המטיל עליו אחריות על פי החוק?

12/06/2016

כיצד תשפיע העובדה שהופעלה תקנה 15, על בית המשפט בבואו לקבוע נכות תפקודית, במקרה שנקבעה נכות קודמת לתובע ?

06/06/2016

האם יש לחשב את הפסדי ההשתכרות לעתיד באמצעות מקדמי היוון, כאשר הזמן עד לפרישת התובע אינו רב?

31/05/2016

מהי חלוקת אחריות במקרה של תאונת עבודה, כאשר המעביד נעדר מן ההליך| האם קיים הבדל בין "פיגום" ו"פיגום פנימי" לעניין תאונת עבודה בה נפל תובע מפיגום?

31/05/2016

מהי אחריות מעביד לתאונת מסור?

29/05/2016

האם ניתן לשייך נזק לסרעפת לחבלה שנגרמה בתאונה, בניגוד לספרות הרפואית?

26/05/2016

התקבלה תביעה רשלנות רפואית בלידה

24/05/2016

הכללת הטבות שכר, שאינן נרשמות בתלוש השכר, כחלק מבסיס השכר

22/05/2016

חישוב הפסדי השתכרות של עצמאי – האם באופן אוטומטי עד גיל 70?

20/05/2016

מהי חשיבותה של הלכת מוטי לאלו? | פיצוי בגין הצורך בתשלום לבעלי מלאכה לצורך תיקונים שאילולא הפגיעה היה התובע מבצע בעצמו

19/05/2016

כיצד על בית המשפט לנהוג שעה שמומחים רפואיים שונים מטעמו קובעים נכויות שונות לאותו עניין?

18/05/2016

התקבלה תביעת רשלנות רפואית בניתוח

17/05/2016

מהי חלוקת האחריות "בתאונה מעורבת"?

08/05/2016

האם יכולה להיות זכאות לפיצוי בגין כאב וסבל, על פי תקנות הפלת"ד, גם בהעדר נכות וימי אשפוז?

05/05/2016

מהי חלוקת האחריות בין נתבעות לפציעת מאבטח מחזיז, במשחק כדורסל?

03/05/2016

נדחה ערעור הפול לעניין תוספת ותק בעת חישוב ניכויי המל"ל

03/05/2016

כיצד יש להוכיח הוראת דין זר?

26/04/2016

קיצור תוחלת חיים המוערכת על דרך האומדנא | האם רכב שהושאל על ידי בעליו למעסיקו של תובע שנפגע בתאונת דרכים הינו "רכב בשירות המעסיק"?

24/04/2016

מה הם שיקולי קרנית האם להתפשר בתיק פלת"ד על פי הצעת בית המשפט?

18/04/2016

הוצאות בגין טיול בר מצווה כראש נזק

14/04/2016

מהי הנכות שיכולה לנבוע בגין שימוש בסם הקנאביס?

14/04/2016

התקבלת תביעה רשלנות רפואית בגין ביצוע ניתוח מיותר

14/04/2016

האם יש לנכות ניכוי רעיוני כאשר התובע לא מיצה זכויותיו בענף נכות כללית שבביטוח הלאומי?

12/04/2016

האם הסכם פשרה שנחתם בין תובע ומעסיקו מונע בהכרח הגשת תביעה לבית המשפט?

12/04/2016

מה בין תאונת דרכים שארעה בחניון לבין תאונת דרכים שארעה בחניה?

11/04/2016

מהו המעמד המיוחד שמעברי חציה מקבלים בפסיקה? | כיצד משפיעה העובדה שרופאת שנפגעה בתאונה מסרבת לעבור ניתוח להקטנת הנזק?

05/04/2016

התקבלה תביעה נזיקית בגין אלימות כוחות הביטחון

04/04/2016

מהי הסכנה הטמונה במדרגות לולייניות?

03/04/2016

התקבלה תביעת רשלנות רפואית כנגד רופא ללא רישיון לעסוק ברפואה בישראל

29/03/2016

פלוני נפצע במהלך אימון קרב מגע בעת הכשרה לעבודתו, האם חבה המעבידה לפצותו על הנזקים שנגרמו לו? | על טענות מהותיות וטענות דיוניות בשאלת אחריות

28/03/2016

כיצד יש לחשב את בסיס השכר של פליט זר, אשר שהה בישראל ללא רישיון ?

27/03/2016

האם נתבע, אשר רצח את אמו בעת שהיה במצב פסיכוטי, זכאי להגנה המקנה לו פטור מנזיקין?

24/03/2016

מה דינה של היבלעות תביעה במקרה שנתבע לא שילם דמי ביטוח לאומי עבור עובד?

25/03/2016

מהי אחריות מעביד לנפילת עובד מסולם שאילתר התובע?

24/03/2016

מהי אחריות בית חולים לנפילת יולדת על אחות?

17/03/2016

האם חבלתו של נהג מונית עקב פריקת מזוודתו של נוסע, מהווה תאונת דרכים?

15/03/2016

בית המשפט מזכיר - מהי הלכת עוזר?

14/03/2016

באיזה סכום התפשרה חברת הביטוח הפניקס בתיק נזקי גוף, בו נפגע אזרח זר שנכותו הנוירולוגית הינה בשיעור 100%?

13/03/2016

האם קורה שנפלה כתוצאה מפגיעה על ידי מכונת קידוח שעסקה אותו זמן בעבודות קידוח הינה בגדר תאונת דרכים?

09/03/2016

מהי ההשלכה התפקודית של צלקת בפנים על השתכרותו של נהג משאית?

09/03/2016

האם יש לנכות את תגמולי המל"ל בגין נכות כללית, שעה שהמל"ל טרם קבע נכות צמיתה, כי אם זמנית בלבד?

08/03/2016

הסדר פשרה בתאונת דרכים - חברת כלל

07/03/2016

מהו הסיכון הטמון בעבודה עם שמן רותח?

06/03/2016

בית המשפט מזכיר מהי הלכת חננשוילי

03/03/2016

האם יש לקחת לעניין הקופה המשותפת בשיטת הידות הכנסת אלמנה שהפסיקה לעבוד חודשיים לפני מות בעלה בתאונה, וחזרה לעובד חודשיים לאחר מותו?

02/03/2016

התקבלה תביעת רשלנות רפואית כנגד רופא, שהינו נתבע סדרתי

01/03/2016

מהי מטטרסלגיה, ומהו שיעור הנכות בגינה?

24/02/2016

האם מידת הכיעור של צלקות הינה סובייקטיבית למומחה?

21/02/2016

האם תקנה 2(ב) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב נזק שאינו נזק ממון) חלה רק חלה במקום שלא נותרה לנפגע כל נכות צמיתה והוא לא היה מאושפז בקשר לתאונה?

18/02/2016

9 חודשים לאחר פסק הדין של כב' השופט פרקש - אילו שופטים קיבלו את עמדתו לעניין תוספת ותק לקצבת הזקנה?

16/02/2016

כיצד יתכן שנקבע קיצור תוחלת חיים לעניין ההפסדים אך התארכות תוחלת חיים לעניין הניכויים?

18/02/2016

מהו הפיצוי בגין אי ביצוע תהליך טהרת המת על ידי חברה קדישא?

14/02/2016

כיצד מחושבים הפסדי השתכרות של עצמאי | האם סעיף 34(ב)(2) לתקנות המל"ל טומן בחובו מגבלה תפקודית? | יישום הלכת עמ"מ למקרה של שכיר שהינו גם עצמאי

11/02/2016

מהו קיצור תוחלת החיים של מי שחולה בסכיזופרניה היבפרנית? | שהות בבית או המוסד?

09/02/2016

על פי תקנה 37 לתקנות קיים מדרג של הגבלות בתנועות עמוד שדרה צווארי, החל בהגבלה קלה, עבור להגבלה בינונית וכלה בהגבלה קשה. האם מומחה רשאי להוסיף תתי הגבלות, כדוגמת הגבלה מזערית?

07/02/2016

מהי אחריות המדינה כלפי מאבטחים אזרחיים הפועלים בעיר העתיקה בירושלים?

03/02/2016

מדוע נדחתה תביעת אב של מנוח שנרצח, לפיצוי על בסיס הלכת אלסוחה, אך תביעת האם התקבלה?

02/02/2016

מהי הנכות הראויה בגין השמנת יתר שנגרמה עקב תאונה?

01/02/2016

מהו בסיס השכר לעולה חדשה בעלת השכלה אקדמאית אשר עבדה מספר שנים שלא במקצועה, כמטפלת בקשישים?

31/01/2016

אילו הפסדים נלווים נגרמים לתובע עקב קריסת עסקו בשל תאונה?

28/01/2016

האם חוות דעת רפואית חייבת להיות ערוכה על ידי רופא? | האם העובדה שתאונה הביאה תובעת בעלת גמישות יתר למצב של גמישות "כאחד האדם" מקנה נכות?

27/01/2016

האם דלקת פרקים יכולה להיגרם בגין תאונת דרכים?

25/01/2016

האם אוטובוס מהווה זירה, לעניין תאונת דרכים, שעה שתובע נפגע במהלך ישיבה על הספסל האחורי של אוטובוס?

24/01/2016

התקבלה תביעה על בסיס עיקרון הגולגולת הדקה בגין נפילה ברחוב

21/01/2016

מהי חלוקת האחריות שבין מזמין עבודה, קבלן שלד והמעביד בתאונת עבודה בבית שהיה בבניה| האם הנכות התפקודית של חשמלאי שנפגע בידו צריכה להיות גבוהה מהנכות הרפואית ?

19/01/2016

האם יש לנכות דמי שיקום המשולמים על ידי המל"ל?

18/01/2016

כיצד בית המשפט יחליט על בסיס השכר בנזקי גוף בהם מקרים בו מעסיק לו דיווח על העסקת עובד? | האם יש לנכות תגמולי מל"ל בגין נכות מעבודה, שעה שתובע בחר לפנות לקבלת תגמולי נכות כללית?

17/01/2016

התקבלה תביעה בגין מחלת מקצוע מסוג סיליקוזיס לא מפושטת

14/01/2016

9 מיליון ש"ח פיצוי לנפגע בתאונת דרכים

06/01/2016

עיזבון ותלויים – הפסד בגין אבדן תמיכה בבנות בתקופת הלימודים הגבוהים

04/01/2016

מהן הנכות התפקודית ובסיס השכר של ספר שנפגע בידו ואיבד היכולת לעסוק במקצועו?

29/12/2015

דחית תביעה לתשלום תגמולים מתוקף ביטוח סיעודי

27/12/2015

מהו הסיכון הסביר לנזק בגב לפועל במה?

24/12/2015

כיצד חשבון FaceBook יכול לעזור בקביעת הנכות התפקודית?

23/12/2015

התקבלה תביעה לפיצוי בגין כליאת שווא

22/12/2015

האם לטופס הכולל פטור מאחריות לנתבעת מכל אחריות בגין נזק גוף תוקף גורף?

21/12/2015

מהי הסכנה במדרך שבחניון?

20/12/2015

מהי חלוקת האחריות בתאונה בה נגרם מוות ממכת חום במהלך טיול?

16/12/2015

מהי אחריות חברת חשמל להתחשמלות אדם מקווי מתח מעל בריכת דגים?

15/12/2015

הסיכון הסביר שבטיולי החברה להגנת הטבע

10/12/2015

האם מתקיימת חובת הקטנת הנזק במקרה של נזק במיניסקוס (ברך)?

09/12/2015

מהי חובתו של בעל עסק המוכר את עסקו לצד שלישי, כאשר מותקן באותו בית עסק מתקן העלול להוות סכנה למשתמשים בו?

08/12/2015

האם העובדה שלתובע קרובות משפחה המטופלות טיפול נפשי, ללא קשר לתאונה, צריכה להביא להפחתת הנכות הנפשית של התובע?

07/12/2015

פיצוי בסך 800,000 ש"ח בגין רשלנות רפואית בילודה

06/12/2015

מהי השפעת היותו של תובע בעל מניות יחיד בחברה על הפסדי השתכרות לעתיד?

03/12/2015

האם פגיעה מתבנית ברזל שנפלה מטרקטור הינה בגדר תאונת דרכים?

30/11/2015

האם יש לנכות תקבולים מקרן פנסיה חדשה?

25/11/2015

אימתי הפסדי ההשתכרות של עורך דין עצמאי יחושבו עד גיל 75?

22/11/2015

מהי חלוקת האחריות בתאונת עבודה בה נמחץ למוות עובד על ידי מעלון?

22/11/2015

רשלנות רפואית - האם קיימת התרשלות במשלוח תוצאות בדיקה בדואר?

11/11/2015

מהן מגבלות סעיף 6 א' לחוק הפיצויים לעניין קביעת הנכויות?

10/11/2015

פיצוי בגין הקטנת הנזק | האם "גיליון ממוחשב" שמנפיקה חברת ביטוח מהווה רשומה מוסדית?

08/11/2015

רשלנות רפואית – 2,000,000 ₪ בגין 0.5% נכות

03/11/2015

עד איזה גיל יש לנכות את תגמולי המל"ל במקרה של פסיקת תשלום עיתי?

30/10/2015

השבחת שכר של מהנדסת תוכנה - 3 רמות שכר עתידיות

29/10/2015

מהי השפעת עדכון תקנות ההיוון על גובה ניכויי המל"ל?

01/11/2015

מהי חלוקת האחריות בין עיריה ובין משרד החינוך, בתאונה בה נפגע תלמיד ממכשיר כושר?

22/10/2015

כיצד יש לפסוק פיצוי בגין עזרת צד ג מקום בו התובעת היתה זכאית לקצבת סיעוד מהמל"ל טרם התאונה?

20/10/2015

האם תאונה בה נפגע נהג משאית מדלת משאית שנדחפה על ידי שופל הינה בדר תאונת דרכים?

18/10/2015

רשלנות רפואית באיבחון ובניתוח

15/10/2015

האם העלאת שכר (פקטיבית לכאורה) של תובע שעובד בעסק משפחתי עשויה להעלות את גובה הפסדי ההשתכרות?

14/10/2015

רשלנות רפואית - הגדרת תופעת הלוואי באופן חידתי

13/10/2015

נזקי גוף בגין עישון פסיבי במקום העבודה

12/10/2015

מהי החבות של תחנת דלק כלפי המבקרים בשטחה?

11/10/2015

האם קיימת חובה לבדוק את אזור הצוואר כאשר אישה מבוגרת נפגעת בראש ובכתפיים?

08/10/2015

מדוע אין לנכות פיצויי פיטורין כחלק מהניכויים? | עלית שכר לעתיד

30/09/2015

הפסדי השתכרות של שכיר בחברה שבבעלותו

29/09/2015

פנסיה תקציבית - זכאותו של תובע לפיצוי בגין הפסדי פנסיה, למרות שבעת התאונה צבר את שיעור הפנסיה המקסימלי

27/09/2015

כיצד נקבע הפיצוי בגין קיצור תוחלת חיים במקרה בו חלף זמן קצר ביותר בין האירוע הרשלני לבין פטירת הניזוק?

27/09/2015

טענה להפסדי השתכרות בעתיד כהרחבת חזית

27/09/2015

אי קבלת חוות דעת רפואית של מומחה מטעם בית המשפט, בשל סרטון שצילם חוקר מטעם חברת הביטוח

16/09/2015

האם תובע שנפגע מרכב עת העמיס מצרכים בתא המטען של רכבו הינו הינו הולך רגל או משתמש ברכבו?

13/09/2015

מהו המועד המאוחר ביותר בו יכול אחד הצדדים לטעון כי למומחה מטעם בית המשפט אינו מוסמך לחוות דעתו?

10/09/2015

מהו המבחן שיאפשר לסווג מכשול במדרכה כמשכול? | הקטנת הפיצוי בגין עזרת צד ג בשל נכות קודמת

07/09/2015

האם העובדה שועדה רפואית מטעם המדינה פסלה תובע מעבודה בכל תפקיד שהוא בשירות המדינה משמעו נכות תפקודית בשיעור 100%?

30/08/2015

באילו מקרים יהיה תובע זכאי לפיצויים לפי סעיף 7(א) לחוק הפלת"ד?

26/08/2015

עמימות סיבתית ברשלנות רפואית - תסמונת זנב הסוס

31/08/2015

מהי זכות החזרה לנושאי משרה בתאגיד על פי סעיף 9(א) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

26/08/2015

האם בעת קביעת נכות על ידי מומחה רפואי עדיפה בדיקה ממוחשבת או ניסיון המומחה?

27/08/2015

מהו בסיס השכר לעתיד – לעובד זר בישראל?

26/08/2015

מהו השכר בתקופת הפנסיה, אשר צריך לשמש בחישובי עיזבון ותלויים?

24/08/2015

האם לחברת "יס" אחריות בגין תאונות עבודה שמתרחשות לעובדי ספקי השירותים שלה?

24/08/2015

מהו ההבדל בין הזדקנות מוקדמת וקיצור תוחלת חיים |נכות רפואית - 46%, נכות תפקודית - 80%

23/08/2015

כיצד כאבי ראש מהם סובל תובע לעתים קרובות משפיעים על הפיצוי בגין כאב וסבל לפי תקנות הפלת"ד?

19/08/2015

מדוע את הפסדי ההשתכרות של כבאי יש לחשב בצורה ייחודית?

18/08/2015

תאונות מים - מהם שלושת סוגי חופי הרחצה במדינת ישראל?

16/08/2015

האם אדם שנפגע בתאונה באופן קל, ולאחר מכן החל לקבל קצבת נכות כללית בשיעור 100%, מהמל"ל יהיה זכאי להפסדי השתכרות לעתיד? / תאונת דרכים - עקב ניצול הכוח המכאני של הרכב

13/08/2015

אשם תורם - תקיפה - אלימות כוחות הביטחון

13/08/2015

מהו האשם התורם של עובדת שביצעה עבודה בדרך מסוכנת, בכדי לעמוד בציפיות וביעדים של המעבידה?

11/08/2015

הנכות התפקודית של עורך דין שנפגע בידו / ייקור פרמית ביטוח כראש נזק

05/08/2015

מהו בסיס השכר של צעיר שמסלול חייו השתבש בעקבות התאונה?

02/08/2015

האם יש לנכות תגמולי המוסד לביטוח לאומי האמריקאי?

30/07/2015

אימתי יחוייב מומחה בהצגת ניירות העבודה שלו?

28/07/2015

נכות תפקודית מדורגת / השפעת השימוש בקנאביס רפואי על הנכות התפקודית

26/07/2015

מהו הסיכון הטמון בעבודה עם זכוכית חסינה?

23/07/2015

על השחיקה שבפיצוי ברכיב כאב וסבל - בגין אובדן ראיה

27/07/2015

מהו הכלי המרכזי שבאמצעותו ניתן לנסות לחלץ את הפגיעה ביכולת התפקוד של הנפגע כתוצאה מנכות נפשית? / חישוב הפסדי השתכרות לעתיד כממוצע של שתי חלופות

22/07/2015

הלכת אלסוחה - אלימות כוחות הביטחון

05/07/2015

מהי הנכות התפקודית בגין אובדן עין?

15/07/2015

דחיית תביעת ספורט למרות מצבו העגום של אולם הספורט!

14/07/2015

האם ניתן לנכות תגמולי המל"ל מראש נזק של פגיעה באוטונומיה?

12/07/2015

חובת הקטנת הנזק של נהג במקצועו?

08/07/2015

לאחר תאונת עבודה בוצעה חקירה הן על ידי משרד העבודה והן על ידי המשטרה. על פי משרד העבודה – הכל היה תקין. על פי המשטרה – לא. איזה מהדו"חות יגבר?

07/07/2015

האם בית המשפט צריך להתערב בקביעת מומחה רפואי בעת שימוש בסעיף סל בתקנות חרף קיום סעיף ספציפי המתאים לפגיעה המסויימת?

05/07/2015

ניכויי המל"ל במקרים בהם משולמת קצבה ממשרד הביטחון

01/07/2015

מהו מפתח הפיצויים הראוי לקביעת פיצוי בגין קיצור תוחלת חיים?

02/07/2015

על הסכנה שבשימוש במסור מסוג קרייזיק

30/06/2015

האם יש להפחית מכלל הפיצוי קנסות שהושתו על הנתבעים במסגרת הרשעתם בהליך הפלילי, כאשר אין בהירות בדבר ביצוע התשלום?

28/06/2015

כלל הקפאת הזכירה שבעבר

24/06/2015

האם אי ידיעת השפה העברית יכולה לשמש הגנה כנגד קבלת זימון לדין כמפורט בסעיף 47 (ג') לפקודת התעבורה?

21/06/2015

כאב וסבל - האם יש לקבוע לתובע שנפגע בתאונת דרכים ונפטר במהלך התביעה, עקב התאונה, פיצוי לפי תקנה 2 או לפי תקנה 4 לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

17/06/2015

האם על עובד שהשתכר בשחור ונפגע בתאונת עבודה לדווח למל"ל על ההכנסה הלא מדווחת, כחלק מחובתו להקטנת הנזק?

15/06/2015

קידום שכר עתידי מפאת גילו הצעיר של תובע

14/06/2015

מהו האהוד הגבי העליון?

11/06/2015

מהי הנכות הראויה בגין ירידה בכח התפיסה של יד שלטת?

10/06/2015

מהי חבותה של מבטחת במקרה של תאונת דרכים בתקופת התליית רישיון נהיגה?

09/06/2015

מהו גובה הפיצוי הראוי בגין התאמת דיור לנפגע פרפלגיה?

08/06/2015

חלוקת אחריות בתאונה באתר בניה

07/06/2015

הקיים הבדל, לעניין ההתיישנות, בין תביעה המוגשת רק נגד המבטח לבין תביעה המוגשת נגד המבטח והמבוטח גם יחד?

04/06/2015

מהו הסיכון הקיים בהרמת ארגז משקאות אישיים?

03/06/2015

האם עליית שכר לאחר התאונה מלמדת על גידול בפוטנציאל ההשתכרות של התובע?

02/06/2015

האם יש לקבוע נכות בגין עקרות

01/06/2015

טענה פשוטה שהניבה לתובע עשרות אלפי ש"ח!

31/05/2015

חלוקת אחריות במקרה של עמימות בדבר מעסיק תובע

26/05/2015

מה השפעתה של צריכת סמים קשים עקב תאונה, והשפעתה על קיצור תוחלת החיים של התובע?

24/05/2015

האם מקנה פגיעה בענף אחד מבין שלושת הענפים של העצב בשן שליש בלבד מהנכות הקבועה בפרט, או שמא את מלוא הנכות?

19/05/2015

מומחה התובע – 20%, מומחה הנתבע – 0%, מומחה בית משפט – 70% נכות

18/05/2015

האם קיימת רשלנות של נתבע למרות שגם התובע וגם הנתבע התנהגו כ"אדם הסביר"?

17/05/2015

האם פגיעת נוסע במטוס נוסעים, אשר עמד בעת תחילת נסיעתו המטוס הינו אירוע בלתי צפוי לפי אמנת ורשה?

13/05/2015

רשלנות רפואית – מהו הסטנדרט הנדרש ממרפאות בכל הקשור לאיבחון שברים על ידי רופאי משפחה?

12/05/2015

מהו הדין לגבי תאונת דרכים שארעה בשטח C (שטחי הרשות הפלסטנית)?

11/05/2015

האם שופל עונה להגדרת "רכב מנועי" בחוק הפלת"ד?

10/05/2015

רשלנות רפואית - עילת תביעה, שעניינה "אובדן ילד שטרם נולד" או "אובדן פרי בטן"

07/05/2015

הפסדי פנסיה מוקדמת - האם תובע שהגיע להסדר עם מעבידו בדבר יציאה לפנסיה מוקדמת בטרם נפגע התאונה, זכאי להפסדי פנסיה בעתיד, בתקופת הפנסיה המוקדמת?

06/05/2015

נוכחות בן משפחה בעת בדיקת מומחה רפואי מטעם בית המשפט

04/05/2015

חישוב הפסדי פנסיה לתושב השטחים

03/05/2015

מהם התנאים הנדרשים להוכחת הפסד ימי מחלה

30/04/2015

אינדקס עורכי דין

03/05/2015

חישוב הוצאות ניידות לנפגעים קשים על בסיס הלכת אקלסרד

29/04/2015

רשלנות רפואית - חישוב הפסדי השתכרות לעתיד באופן מדורג

27/04/2015

האם פגיעה באצבעו של אדם, תוך כדי תיקון תקר ברכב שלא נסע בו, הינה בגדר תאונת דרכים?

26/04/2015

רשלנות רפואית - טענת שיהוי על בסיס תקנה 4(א) לתקנות בריאות העם (שמירת רשומות) התשל"ז - 1976

23/04/2015

רשלנות רפואית בילודה - פסק דין לפי 79(א)

21/04/2015

זבנית בחנות נשארה במקום עבודתה, לאחר שסיימה את העבודה, על מנת לרכוש פריטים בחנות בה עבדה. בדרכה הביתה נפגעה בתאונת דרכים. האם התאונה הינה תאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה?

20/04/2015

חיוב הראל חברה לביטוח בתשלום נזקיו של תייר ומשפחתו בגין פציעתו בתאונת דרכים - 10,000,000 ש"ח

19/04/2015

האם לחברת כח אדם שמבצעת בעצמה פרוייקטים של בניה צריכה להיות אחריות מיוחדת במקרה של תאונות עבודה באתר בניה?

14/04/2015

היעלה על הדעת, כי אדם עם חסר עצם בגולגולת שגודלו 6 ס"מ מרובעים יזכה בנכות בשיעור 20% כמו אדם שחסר העצם בגולגולתו בגודל 10 ס"מ מרובעים?

12/04/2015

האם קצבת ניידות שקיבלה אלמנה עובר לפטירתה הינה חלק מהכנסותיה, לצורך חישוב ההפסדים בשיטת הידות?

07/04/2015

האם יש לפסוק הפסדי שכר לעבר על פי נכויות זמניות שנפסקו במל"ל?

05/04/2015

באילו תנאים הוצאות רפואיות שנגרמו בעקבות תאונת דרכים ימומנו על ידי הנתבעת ולא על ידי קופת חולים?

01/04/2015

האם יש לראות בבעל שהתגורר עם אישתו חודשיים בלבד, בשל היותו בעל מכה, כתלוי לעניין שיטת הידות?

30/03/2015

רשלנות רפואית - מהו המבחן שיקבע מתי החל אוטם שריר הלב

29/03/2015

נכות רפואית - 100%, תפקודית - 80% , פיצוי - 8,000,000 ש"ח

25/03/2015

רכיב הפסדי השתכרות לעובד מחלקת תברואה בעיריה

22/03/2015

בסיס השכר של עובד זר

18/03/2015

המבחן לפיו קובעים האם הלכת רים אבו חנא מתקיימת

16/03/2015

ניכויים במקרים בהם התובע זכאי גם לתקבולים מהמל"ל וגם לתקבולים מאוצר המדינה

12/03/2015

השפעת חזרה לעבודה של תובעת, על נכותה הנפשית

16/03/2015

תוכנת Court-Sync - גרסא 2.12.2

15/03/2015

ניכויי המל"ל - כאשר נכות בית משפט שונה מנכות ועדות רפואיות – יש להתחשב בנכות מומחים מטעם בית המשפט

10/03/2015

רשלנות רפואית - פיצוי בסך 5,000,000 ש"ח

08/03/2015

הויכוח המשפטי בדבר חישוב הפסדי פנסיה של ניזוק

05/03/2015

הפסדי פנסיה של ניזוק - המקסימום מבין שתי חלופות

01/03/2015

טעות בחוות הדעת האקטוארית מטעם הנתבעות

26/02/2015

רשלנות רפואית בניתוח - עקמת

24/02/2015

פרמיית שליטה כראש נזק

22/02/2015

הפסדי השתכרות במקרים בהם קיימת תנודתיות בהכנסות התובע והשפעתה על הלכת קוגלמס

18/02/2015

ניכויי המל"ל במקרים של נכויות קודמות

16/02/2015

התחברות לפי IP

22/02/2015

מדוע לא כדאי שמומחה רפואי מטעם התובע יבדוק אותו יומיים לפני חקירתו?

08/02/2015

הפעלת שיקול בית משפט בקביעת נכות רפואית

05/02/2015

רשלנות רפואית ביילודה - 9,000,000 ש"ח פיצוי

05/02/2015

מחשבון שכר מינימום

22/02/2015

תוכנת פסקי הדין שלי

13/02/2015

מהו המבחן לקביעת הפסדי ההשתכרות של עצמאי?

03/02/2015

האם אי קיום תחקיר של מעביד לגבי תאונת עבודה צריכה להשפיע על האשם התורם של התובע?

01/02/2015

רשלנות תובע בהמראת מטוס

28/01/2015

האם בתביעות לפי הפלת"ד ניתן להציג למומחה רפואי מטעם בית המשפט חוות דעת של מומחה אחר?

22/01/2015

תוכנת Court-Sync - גרסא 2.12

30/01/2015

על ההבדל בין מדרגה בודדת ובין מדרגה רגילה והשפעתה על סיכויי נפילה

18/01/2015

מהו כושר השתכרותו של עיוור שמעולם לא עבד?

14/01/2015

מהו בסיס השכר של אסיר?

12/01/2015

הלכת קורנהויזר

11/01/2015

האם חוות דעת אשר חתומה על ידי פרופ' מומחה שאינו זכאי לשאת את התואר פרופ' אינה מהימנה?

08/01/2015

האם הצגת חשד למחלה על ידי רופא כאבחון סופי של המחלה מהווה התרשלות?

06/01/2015

עזרת צד ג מוגברת לרווק בן 43 שעדיין גר אצל הוריו!

04/01/2015

על מי חלה החבות במקרים בהם עובד זר נפגע בתאונה, בו נהג ברכב עובד זה?

01/01/2015

האם העובדה שתובע נפגע מהדרדרות של כסא גלגלים במסדרון הנמצא במקום עבודתו מחייבת אותו להציג חוות דעת בתחום הבטיחות או ההנדסה, ללמד על כשל בבנית המסדרון?

31/12/2014

פסילת חוות דעת מומחה רפואי בשל העובדה שהנתבעת לא העבירה אליו חומר

30/12/2014

תובעת השאירה רכב דלוק לצורך פריקת פריטים מהרכב. הרכב הדרדר ופגע בה. האם התאונה תקוטלג כתאונת דרכים ובאיזו עילה?

23/12/2014

על חיידק טורף, רשלנות רפואית ואובדן סיכויי החלמה

21/12/2014

רשלנות - נפילה ממיטה בבית חולים

17/12/2014

באילו מקרים טריקת דלת תא מטען על כף היד של התובע/ת יחשב כתאונת דרכים?

15/12/2014

נכות רפואית - 30%, תפקודית - 100%

10/12/2014

נזק נפשי לניזוק משני-עקיף: הלכת אלסוחה

08/12/2014

האם יש לקדם שכר עתידי לנהג משאית כבדה?

08/12/2014

מה ערכה של הדרכת בטיחות, שעה שנתבעת לא מפקחת על התנהלות העובדים?

04/12/2014

על הסתכנות מרצון של קטין

03/12/2014

האם ד"ר אילנה פרבר היא מומחית בתחום השיקומי או התעסוקתי?

01/12/2014

על טווח התנועה המצופה מתובע שנפגע בעמוד שדרה צווארי

27/11/2014

האם פרופ' מרדכי הימלפרב מתעלם מהתקנות?

25/11/2014

רשלנות רפואית - עצב אולינארי

23/11/2014

האם נוכח יציאת האלמנה לעבודה לאחר מות בעלה, בהכנסותיה לאחר התאונה, בעת קביעת הקופה המשותפת?

19/11/2014

האם לתובע החובה לנצל ימי מחלה בעת פגיעתו?

16/11/2014

כיצד קובעים האם בעלת השליטה במעלית אחראית לתקלות במעלית?

11/11/2014

שכר ממוצע במשק או שכר חציוני?

09/11/2014

מהי אחריותה של המדינה לתאונת נשק בביתו של חייל?

06/11/2014

נפילה לאחר שתובע סיים יציאתו מרכב, והחל ללכת - האם יש לתבוע לפי הפלת"ד או הפקנ"ז?

05/11/2014

האם בסיס השכר בעת חישוב הפיצויים צריך להתבסס על השכר במל"ל או על תלושי השכר בפועל?

04/11/2014

פרשנות סעיף 9 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

03/11/2014

באילו תנאים הסגת גבול יכולה לשמש הגנה לנתבע במקרה של נשיכת כלב?

30/10/2014

האם אנציקלופדיה רפואית תחשב כמומחה רפואי נגדי?

28/10/2014

האם מינוי אפוטרופוס לתובע על ידי בית משפט לענייני משפחה יש בו כדי להעיד בדבר נכות תפקודית של 100%?

26/10/2014

מהי משמעותה של תקנה 37 (7) (א) לתקנות?

24/10/2014

מה הדרך הנכונה להוכחה כי גיל הפרישה הינו מעבר ל- 70?

23/10/2014

על הסיכון הטמון בשימוש בעגלת סופר בתוך משרד

21/10/2014

על הרטבה בלילה, הוצאות כביסה ותיקון כתב תביעה

19/10/2014

מומחה מטעם בית המשפט קבע 70% נכות, בית המשפט קבע - 20% - מדוע?

15/10/2014

על הסיכון שבמדרגות סיבוביות / לולייניות

06/10/2014

שיטת הידות - תלות של הורה בילדו

01/10/2014

ע"א 1693/09 - עזבון המנוחה פלונית ואח' נ' בית החולים אסף הרופא – רשלנות רפואית

23/09/2014

אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שטענת התיישנות מטעם הנתבעת תתקבל?

21/09/2014

טענת הגנה עצמית בתביעות נזיקין

17/09/2014

מחשבון אובדן הנאות בתקופת הצבא

28/09/2014

מהו פוטנציאל השתכרות של קטין שהחל לעבוד בגיל 16?

15/09/2014

האם נפילה של תובע מרכב גרר, לאחר סיום העמסת רכב תקול על הגרר הינה בגדר תאונת דרכים?

14/09/2014

מעל 4,000,000 ש"ח פיצוי ברשלנות רפואית באבחון גידול סרטני

12/09/2014

גיל פרישה של מטפלת בקשישים - 70

10/09/2014

הושקה גרסא חדשה של תוכנת תחשיב הנזק

14/09/2014

האם כוונת סעיף 22 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות היא לאחריות הורים כלפי קטין, וזאת להבדיל מאחריותם בהשתתפות כלפי צד ג' בגין נזק בו הוא חויב?

07/09/2014

האם ניתן לראות בפעולת ריצה של המנוח לכביש על מנת להביא חלק שעף מרכב תקול, "טיפול-דרך או תיקון-דרך"?

05/09/2014

שאלת גובה הפיצוי המגיע לתובע בהינתן תניית השתתפות עצמית בפוליסה

01/09/2014

הושקה תוכנת Court-Sync גרסא 2.10, לייבוא מועדי דיונים מנט המשפט

07/09/2014

האם העובדה שלא נמצא קשר סיבתי הינו בגדר קביעת נכות על פי דין, לעניין סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

25/08/2014

רשלנות רפואית ביילודה - ואובדן הנאות בתקופת הצבא

20/08/2014

האם עובדי ציבור חסינים מפני תביעת נזיקין? - ע"א 1649/09

23/08/2014

כיצד משפיעה האבטלה בעזה על הנכות התפקודית?

15/08/2014

הטלת אשם תורם בעת הפרת חובה חקוקה

13/08/2014

עו"ד תבע וקיבל - שכר טרחה בגובה 2,550,000 ש"ח

11/08/2014

האם מכח הוראות סעיף 69(א) לחוק חוזה הביטוח זכאי המבטח לקזז מהתשלום המשולם לנפגע, כצד שלישי, את ההשתתפות העצמית, שעה שהמבוטח הינו חדל פרעון או תחת צו פירוק

10/08/2014

רשלנות רפואית בניתוח

08/08/2014

רע"א 2121/14 – מכתבי דחייה של חברת ביטוח צריכים לעמוד בהנחיות המפקח על הביטוח

06/08/2014

מהי רשלנותם של מארגני תחרות ריצה?

04/08/2014

האם החלקה של התובע במהלך משחק כדורגל על גבי חול שאינו חלק מרצפת המגרש מהווה סיכון בלתי סביר ובלתי רגיל?

03/08/2014

הושק מחשבון שכר טרחה - "תעריף אבנר"

30/07/2014

האם קמה למל"ל זכות שיבוב עקב פגיעה במהלך ביצוע עבודות שירות?

30/07/2014

האם לבית המשפט סמכות עניינית דון בתביעה, כאשר סכום הפיצויים המגיע לתובע נבלע לטענת הנתבעת בסכום התגמולים ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי?

30/07/2014

כיצד הכרה של המל"ל בנכה כנכה נזקק יכולה לעזור בהערכת הנכות התפקודית?

28/07/2014

גיל פרישה - 84

24/07/2014

איזה פיצוי יהיה גבוה יותר - בגין כאב וסבל או בגין איסור לשון הרע?

20/07/2014

תובע הגיש תביעתו לבית משפט. המומחה קבע נכות מסוימת. התביעה המקורית נמחקה מחוסר מעש. בהמשך המל"ל קבע נכות גבוהה יותר. התובע הגיש התביעה מחדש. מה יהיה שיעור הנכות?

16/07/2014

האם תקופת המתנה של עולה חדש מארצות הברית לקבלתו לקופת חולים יש בה כדי להשפיע על שיעור הנכות של תובע?

14/07/2014

האם יש להפחית הפסדי השתכרות לעבר בשל הספק כי לתובע יש הכנסות שלא גילה לבית המשפט?

10/07/2014

באילו מקרים יעביר בעל מקרקעין את אחריותו?

29/06/2014

רשלנות רפואית - סוגיות נלוות להלכת המר

25/06/2014

ניכוי תגמלי המל"ל כאשר המדינה היא הנתבעת

23/06/2014

תאונת דרכים עצמית

18/06/2014

האם יש לתבוע בתביעות ספורט בגין עילה נזיקית או בגין עילה חוזית?

16/06/2014

דחית דיון במספר שנים לצורך הקטנת נזק של קטין

15/06/2014

האם יש לשקלל נכות רפואית קודמת עם נכות רפואית חדשה, בעת קביעת שיעור הנכות לצרכי הפסדי השתכרות?

11/06/2014

חישוב בסיס השכר של עובד זר

10/06/2014

אחריות מבצע בניה בתאונת החלקה מגג

05/06/2014

מנוח שנהרג בתאונת דרכים סבל ממום בליבו, אשר יכול היה לקצר את תוחלת חייו. מה סבר בית המשפט?

02/06/2014

העדר רישום רפואי - אינו בגדר רשלנות?

01/06/2014

אחריותה השילוחית של המדינה כמעסיק, למעשי עובדיה

01/06/2014

ע"א 3388/12 – הסתכנות מרצון

25/05/2014

רשלנות רפואית - חיים בעוולה

26/05/2014

פיצוי בגין נזקי גוף בתאנות דרכים, אשר גרמו להפסד בבחירות

25/05/2014

תאונת תלמידים שהפכה לרשלנות רפואית

22/05/2014

ע"א 3721/12 - האם פיצויים שקיבל ניזוק, מחברת ביטוח, בגין נזק שארע לנכס שבוטח - חייבים במס?

21/05/2014

כיצד תקבע בבית משפט נכותו של תובע אשר נפטר בטרם הספיק המומחה הרפואי מטעם הנתבעים לבדוק אותו?

22/05/2014

מה צריכה להיות הנכות הרפואית כאשר המומחה משתמש בסולם CGAS ולא בתקנות המל"ל?

18/05/2014

האם לתובעת שהחליקה בספורמרקט עקב רטיבות אשם תורם?

13/05/2014

עזרת צד ג במקרה של פגיעה חבלה רב מערכתית

12/05/2014

מעביד מתקין אמצעי הגנה, קובע נהלי עבודה, ומעביר את עובדיו הדרכות בנושא בטיחות. האם הוא הפר חובה חקוקה?

08/05/2014

מהי מידת אחריותו של פיקוד העורף בעת התקנת שערים?

07/05/2014

מהו המבחן לניכוי גמלת סיעוד רעיונית?

01/05/2014

מהי דרך לעניין תאונת דרכים, על פי הלכת אליסן דהן?

01/05/2014

האם קיים קשר בין הרמת משאות כבדים ובין היפרדות רשתית?

29/04/2014

האם יש לקחת בחשבון בשיטת הידות חובות הוצל"פ? האם יש לקחת בחשבון נישואים מחדש של האלמנה?

28/04/2014

המחוזי מרכז: טעה אקטואר הנתבעת - שי ספיר...צדק אקטואר התובע - ד"ר תמיר לוי

27/04/2014

מוסד חינוכי לקח את תלמידיו לטיול במסלול לא מאושר – על מי האחריות?

22/04/2014

האם יש מקום לפיצוי בגין סיעוד מקום שקופת החולים משלמת עלות זו?

10/04/2014

מהי הנכות התפקודית של כבאי הנושא משאות כבדים?

07/04/2014

על חשיבות לקיחת האנמנזה מהחולה והנכות התפקודית של קטין עם חרשות באוזן אחת

01/04/2014

האם תאונה שארעה בבואו של תובע לרדת ממשאית אשפה אשר היתה בנסיעה איטית, לצורך ריקון פח אשפה, הינה בגדר תאונת דרכים?

26/03/2014

פסק דין המסכם נושא כאבי גב ובלט דיסק

24/03/2014

שיטת הידות כאשר אין זהות בין תביעת התלויים ותביעת החיסכון

23/03/2014

תביעת שיבוב של קופת חולים

19/03/2014

האם בנות בגירות, אשר התגוררו בבית אביהן המנוח ייחשבו כתלויות לעניין תביעת תלויים?

17/03/2014

מה מידת אחריותו של קבלן כוח אדם המספק לעובדי הרשות הפלסטינית היתרי כניסה לישראל לצרכי עבודה?

14/03/2014

כיצד מזהים האם קרע במניסקוס קשור לטראומה או לשינויים ניווניים?

10/03/2014

אדם מסר את רכבו לסוחר מכוניות לצורך מכירת הרכב. ללא ידיעת בעל הרכב, הסוחר ניהל עסק עברייני של השכרת רכבים שנמסרו לו למכירה. אחד הרכבים היה מעורב בתאונת דרכים. מהי החבות של בעל הרכב?

03/03/2014

"הוצאות לדוגמא" - כראש נזק

26/02/2014

מה משמעותו של תצהיר של נפגע, אשר הוגש לבית המשפט כאשר הנפגע היה עדיין בחיים, אך נפטר לאחר הגשת התצהיר?

24/02/2014

האם תאונה שארעה כתוצאה מרכב חולף, ללא שהיה מגע בין הנפגע לבין הרכב, הינו בגדר תאונת דרכים?

12/02/2014

האם יש לקבל טענה בדבר הגדלת אחוזי נכות, נוכח שברים בזיזים של החוליות?

11/02/2014

מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה?

11/02/2014

האם תאונה קודמת מהווה גולגולת דקה ביחס לתאונה נוכחית?

06/02/2014

חבר קיבוץ – הוספת שווי ערך בשירותים להם זכאי חבר קיבוץ כחלק מבסיס השכר

05/02/2014

האם ניתן להעניק נכות בגין פגיעה בעין אחת בשיעור גבוה יותר מאשר נכות בגין עיוורון מוחלט באותה עין?

04/02/2014

האם הוצאות רפואיות שהוציא התובע בהליך בביטוח הלאומי, בעקבות תאונת דרכים, הינן ברות החזר?

02/02/2014

רשלנות רפואית - מחלת רפלוקס קיבה-וושט

22/01/2014

על ההבדל הדק שבין מחלת סיליקוזיס ומחלת הסרקואידוזיס ואחריותה של המדינה

23/01/2014

כיצד קובעים אם קרע בגיד נגרם בתאונה?

30/01/2014

הנכות התפקודית גבוהה פי 3 מהרפואית!

19/01/2014

האם מדינת ישראל מתרשלת כלפי קלדניות בית המשפט?

20/01/2014

מהו בסיס השכר של פנסיונרית של משרד החינוך שפרשה לפרישה מוקדמת?

15/01/2014

האם יש לראות עזיבת סטודנט את מקום לימודיו מבלי שסיים את התואר כקטין שטרם ביסס את דרכו המקצועית או כעדות לאי יכולתו של תובע להצלחה עתידית?

14/01/2014

השפעת טיפול באלקטרודה על נכות צמיתה בתחום הכאב הכרוני

12/01/2014

תשלום פיצויים להורי נערה, אשר התאבדה במהלך אישפוזה במוסד רפואי

12/01/2014

כיצד מחשבים הפסדי השתכרות במקרה של העדר זהות משפטית בין בעל החברה לחברה

26/12/2013

מהי מידת האחריות הנדרשת מבעל אולם שמחות?

26/12/2013

מהו גיל הפרישה של עו"ד בעל משרד עצמאי?

23/12/2013

כיצד מומחה רפואי יתייחס לשתי פגיעות זהות באותו איבר?

23/12/2013

תובעת הסובלת מאירועי התעלפות סדרתיים נפלה במדרגות. האם בית המשפט יאמין לעדותה כבעל דין יחידה?

17/12/2013

על הסכנה שבמעבר מתחת למחסום

17/12/2013

האם סקירת מקום תאונה באמצעות האינטרנט הינה כביקור במקום התאונה עצמו?

11/12/2013

האם קצבת נכות שקיבל מנוח בחייו, ואשר נפסקה עקב מותו, הינה ברת פיצוי?

11/12/2013